DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Varningen: 87 000 elever kan förlora sin skola

Bild: Fredrik Varfjell/TT

Nästan 87 000 grundskoleelever kan bli av med sin skola om vinstförbud och sänkt skolpeng för friskolor blir verklighet. Det visar nya beräkningar från Almega.

Almega har undersökt vilka konsekvenser en nedlagd eller kraftigt reducerad fristående skolbransch skulle få. Bakgrunden är förslaget från Socialdemokraterna om sänkt skolpeng och vinstförbud för friskolorna. Almega konstaterar att om lönsamheten försvinner så försvinner också möjligheten att bedriva verksamhet.

Totalt berörs skolor i 278 av landets 290 kommuner.

– Enligt en uppskattning riskerar varannan friskola att läggas ned och det blir kommunernas ansvar att ta hand om deras elever, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega, i ett pressmeddelande.

– Man kan fråga sig hur Västerås stad på kort sikt ska kunna ta emot 2 193 elever eller hur Helsingborg ska bereda skolplats åt ytterligare 1 742 grundskoleelever.

Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega. Bild: Johan Jeppsson

Han konstaterar att det är folkbokföringskommunen som har ansvaret för att skolplikten uppfylls och därmed måste ta emot alla elever som blir av med sin friskola. Siffran 87 000 handlar dessutom endast om grundskoleelever. Totalt går cirka 400 000 elever i Sverige i fristående skolor och förskolor. Av dem går knappt hälften i grundskolan.

– Extrema kostnader och avtalsjuridik gör det orealistiskt att tro att den ideella sektorn eller kommunerna kan täcka upp eller ta över befintliga verksamheter. Dessutom har nästan hälften av friskolelärarna svarat i en undersökning att de inte skulle ta jobb i en kommunal skola, även om deras skola försvann, säger Andreas Åström.

– Istället för att tvinga mängder av friskolor att lägga ned, underkänna hundratusentals människors val och rasera deras livspussel, borde fokus ligga på skolans viktigaste uppgift: Att förmedla kunskap.

Tio-i-topp, antal elever som kommunerna får ta över
Stockholm11 156
Göteborg5 773
Malmö2 461
Uppsala2 339
Västerås2 193
Nacka1 955
Täby1 817
Helsingborg1 742
Norrköping1 658
Örebro1 652

*Tabellen anger hur många friskoleelever som varje kommun måste bereda plats för i den kommunala grundskolan om förslagen om sänkt skolpeng till friskolor och vinstförbud blir verklighet givet det mycket konservativa antagandet att hälften av friskolorna tvingas lägga ned, jämnt fördelat över landet. Källa: Almega.

Pressmeddelande: Vinstförbud för friskolor – 87 000 elever förlorar sin skola

Almega: Rapport: Vilka konsekvenser får friskolornas vinstförbud för elever och kommuner?