DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Hård kritik mot S efter nya friskoleattacken: ”Respektlöst”

Magdalena Andersson (S), Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson. Bild: Pontus Lundahl / TT, Kate Gabor

Politik (TT)

Att Socialdemokraterna vill sätta stopp för vinstdrivande friskolor är respektlöst menar Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson. ”Nu får det vara nog med den här typen av utfall mot friskolor”, säger hon till TN.

Tanken är att etableringsstoppet ska ske genom en ny lag. Enligt S skulle den kunna bygga på den lagstiftning som redan finns framtagen för att stoppa etableringen av religiösa friskolor.

– Det är möjligt att man skulle kunna använda den lagstiftningen i botten och ganska snabbt komma fram med en sån här lagstiftning, säger Magdalena Andersson.

S vill att etableringsstoppet ska gälla tills det går att lagstifta om ett totalt vinstförbud i den svenska skolan.

Det är dock oklart om S får stöd för sitt initiativ. Även ett vinstförbud ser i dagsläget ut att vara mycket långt borta.

Magdalena Andersson pekade i förra veckan ut Socialdemokraternas politiska strategi framåt. En central del var att "göra upp med" marknadsmisslyckanden i välfärden.

– Nu får det vara nog med den här typen av utfall mot friskolor, säger Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson.

– Det är respektlöst mot de barn och deras föräldrar som valt en friskola. Det är respektlöst mot de lärare som gör viktiga insatser varje dag i våra friskolor. Och respektlöst mot alla de som driver välfungerande och seriösa friskolor i Sverige.

Hon menar att skolans problem är inte valfriheten. Det är kvaliteten.

– Det är brist på ordning och reda och en svag styrning och kontroll. Nu är det dags att våra politiker tar tag i de verkliga problemen istället för att gång på gång rikta fokus helt fel. Att fortsätta på den inslagna vägen kommer inte gynna våra barns skolgång.

Undersökningar visar att både lärare som jobbar i friskola, föräldrar till barn i friskola och eleverna själva bedömer kvaliteten i sin skola högre än lärare, elever och föräldrar till barn i kommunal skola, berättar hon.

– Det är en viktig indikator som man inte bör bortse ifrån. Varför låter man ideologiska skygglappar riskera att försämra svensk skola när det finns så många andra riktiga problem i skolans värld att hantera?