BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Debatt: Hot mot nyindustrialisering i norra Sverige

Bild: Erland Segerstedt/TT

Bristerna i infrastrukturen i norra Sverige kan bli ett hinder för planerna för nyindustrialisering i Norrland, skriver sex socialdemokratiska kommunpolitiker i Dagens Samhälle Opinion.

I Trafikverkets granskning av nuvarande infrastruktur inspekteras inte risker som kan hindra en industriell utveckling i Norrbottens och Västerbottens län, menar debattörerna. Till exempel undersöks inte potentiella flaskhalsar i infrastrukturen.

– Även om all infrastruktur i Norrbottens och Västerbottens län byggs ut så löser inte det problemen med att få ut och in varor och råvaror. Flaskhalsar i närliggande regioner kommer att begränsa eller omöjliggöra flödet, och på så vis riskeras nyindustrialiseringen av hela Norrland, skriver ett flertal företrädare för Socialdemokraterna i norra Sverige.

Dagens Samhälle: S: Så riskeras nyindustrialiseringen av hela Norrland