SVERIGES ENTREPRENÖRER

”Företagande är ett allmänintresse”

Mycket har hänt i Sverige de senaste 30 åren. Inte minst synen på företagande och entreprenörskap har blivit mer positiv. Dock finns det fortfarande kvar negativa strömningar att ta itu med skriver Andreas Åström.

Det svenska välståndet vilar på välmående företag. Utan ett gynnsamt företagsklimat växer inte ekonomin, skapas inga nya jobb och utan ett gynnsamt företagsklimat finns ingen offentlig välfärd. Detta är väl kända samband som politiken då och då glömmer för att istället se entreprenörer och företag som mjölkkor för beskattning.

Entreprenörerna får beröm för sina idéer, men ofta kritik för att de tjänar pengar även när de flesta av de vinster.

Mycket har hänt i Sverige de senaste 30 åren. Synen på företagande och entreprenörskap har blivit mer positiv. Dock finns det fortfarande kvar negativa strömningar i debatten. De beror ofta på ett tvetydigt synsätt till framgångsrika entreprenörer vars innovationer spelat en central roll i att utveckla samhället och ekonomin.

Entreprenörerna får beröm för sina idéer, men ofta kritik för att de tjänar pengar även när de flesta av de vinster som entreprenörerna skapar tillfaller samhället i form av investeringar, jobb och löner.

Genom stora investeringar skapar entreprenörer arbetstillfällen och lokal tillväxt. Dessa samband är övertydliga när det gäller de hundratals miljarder kronor som investeras i nya fabriker och produktionsmetoder i norra Sverige för att möta klimatomställningen. Northvolt har som bekant öppnat en ny batterifabrik i Skellefteå och dessutom görs stora investeringar i fossilfri ståltillverkning i Boden, Gällivare och Luleå. Dessa verksamheter väntas möjliggöra minst 10 000 nya arbetstillfällen i dessa tre städer. Det är astronomiska investeringsbelopp och en samhällsförändring som saknar motstycke i Sverige.

Min gamla hemstad Skellefteå, som sedan 1995 haft problem med en minskande befolkning, blommar nu ut för fullt. Det råder rena rama Klondyke i kommunen. Om vi stannar upp så kan vi konstatera att den rådande ekonomiska utvecklingen i Skellefteå äger rum tack vare en enastående entreprenör vid namn Peter Carlsson. En enda person. En enda entreprenör. Det är tack vare hans drivkraft som Skellefteå nu går en mycket ljus framtid till mötes.

Utvecklingen är inte begränsad till norra Sverige och Skellefteå. Nyligen beslutade Northvolt, tillsammans med Volvo Cars, att öppna ytterligare en batterifabrik i Göteborg, vilket beräknas ge minst 3 000 nya jobb till staden. Företaget deklarerade därutöver nyligen att de övertar Stora Ensos nedlagda pappersbruk i Kvarnsveden för att bygga en batterifabrik. Detta väntas ge åtminstone 1 000 jobb i Dalarna.

Man får inte heller inte glömma bort alla kringtjänster som kommer skapa ännu fler jobb. Den förändring som uppstår skapar i sin tur nya behov och högre efterfrågan på samhällstjänster, vilket ställer stora krav på kommuner samt regioner att kunna leverera fortsatt god service. Detta är tydligt inte minst i Skellefteå där det byggs för fullt och satsas stort på infrastruktur.

Entreprenörskap och företagande är ett allmänintresse eftersom stora delar av entreprenörernas värdeskapande tillfaller samhället.

Det handlar även om att skapa förutsättningar och locka hit de som ska arbeta i fabrikerna, vars familjer kommer att efterfråga ytterligare offentliga och privata tjänster. Regeringens samordnare beräknar att totalt sett kan Norrbotten och Västerbotten växa med 100 000 invånare till år 2035. Det är en så stor befolkningsmässig tillväxttakt att det är svårt att ta in.

Entreprenörskap och företagande är ett allmänintresse eftersom stora delar av entreprenörernas värdeskapande tillfaller samhället. För att fler ska våga ta risken och bli entreprenörer är det centralt med ett gott företagsklimat i hela landet och i varje enskild kommun. Enskilda entreprenörer och deras investeringar kan rita om kartan helt och hållet i många kommuner. Det visar exemplet Skellefteå med all önskvärd tydlighet. Utan entreprenörer stannar Sverige.

Om krönikören

Andreas Åström är näringspolitisk chef på Almega.