KRIGET I UKRAINA

Statsministern lovar se över gasimport

Statsminister Magdalena Andersson (S) under torsdagens frågestund i riksdagen. Bild: Henrik Montgomery/TT

Politik (TT)

Statsminister Magdalena Andersson (S) lovar att se över om Sverige kan stoppa rysk gas via Danmark. Men flera partier kräver att regeringen går längre.

– Vi har bjudit in till en dialog med gasimportörer om det finns ett sätt att säkerställa att den gas som kommer till Sverige inte är rysk gas, säger Andersson på en frågestund i riksdagen.

Nästan all tillförsel av naturgas till Sverige sker via en ledning från Dragör i Danmark till Klagshamn söder om Malmö. Gasen innehåller till viss del rysk inblandning. En mindre del rysk gas kommer med fartyg.

– Vi har ingen egen gasledning utan vår gas kommer via Danmark framför allt och då är det svårt att kontrollera inblandningen, säger statsministern.

Andersson vill nu undersöka om man kan särskilja gasen.

"Symbolhandling"

Flera riksdagspartier driver på för att Sverige helt ska stoppa import av rysk energi. Sverige bör gå före EU, som Litauen och Polen har gjort.

– Varför vägrar regeringen göra som våra baltiska grannar och stoppa energiimporten? frågar Miljöpartiets språkrör Per Bolund.

Magdalena Andersson svarar att om Sverige stoppade ryska fartyg så skulle de bara anlöpa andra hamnar.

– Vi ska göra saker som gör skillnad på riktigt, inte vifta med symbolhandlingar.

Regeringen ser gärna fler sanktioner mot Ryssland på EU-nivå – även vad gäller olja och gas, framhåller hon.

Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill att Sverige går före EU och inför ett nationellt importstopp omedelbart.

Fält i Nordsjön

Moderaterna och Sverigedemokraterna är mer tveksamma till ett sådant agerande men uppmanar regeringen att skyndsamt se över hur Sverige kan upphöra med inköp av rysk gas och olja.

– Lejonparten av gasen som Sverige får i dag är uppblandad i en pipeline och en liten del av den gasen är rysk. Det beror på att Danmark håller på att renovera ett fält i Nordsjön och när det är färdigt kommer Danmark att vara självförsörjande och inte behöva ta emot någon rysk gas. Därför behöver frågan drivas på EU-nivå, säger Carl-Oskar Bohlin, näringspolitisk talesperson för Moderaterna.

Partier driver på för att regeringen ska verka inom EU för en ursprungsmärkning på gasmarknaden. Regeringen bör också tillåta byggnation av en gasledning som binder samman en gasterminal i Göteborg, LNG-terminalen, med resten av det svenska gasnätet, enligt M, SD och KD.

Kristdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Jakob Forssmed framhöll på frågestunden att symbolpolitik också kan ha ett värde.

– Sverige har gått före förut.

Riksdagens näringsutskott ska fortsätta behandla frågan på ett extra sammanträde på tisdag nästa vecka.

Niklas Svahn/TT