Eldig debatt om energi bromsade EU-möte

USA:s president Joe Biden och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talar energisamarbete i Bryssel. Bild: Evan Vucci/AP/TT

EU (TT:s korrespondent)

EU och USA gör gemensam sak för att på sikt koppla bort behovet av rysk fossil energi. Men beroendet löses inte över en natt.

EU-ledarna öppnar för gemensam lagring av gas och ingrepp i marknaden för att möta skenande el- och gaspriser.

Efter en lång dags färd mot kväll lyckades EU-toppmötet inte mer än enas om att låta EU-kommissionen snabbutreda olika åtgärder som kan ha mildra hushålls och företags prisbörda av gas och el.

Priserna har stigit ytterligare efter Rysslands invasion av Ukraina och blixtbelyst brister i de europeiska energisystemen. Flera EU-länder, med Spanien och Portugal i täten, har argumenterat för pristak på gas, som i många länder också är viktig för elproduktionen.

Pristak ska nu analyseras av EU-kommissionen.

– Vi kommer att presentera våra alternativ i maj, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på pressträffen efter fredagens toppmöte.

Gemensamma inköp

Hon välkomnar om medlemsländer, på frivillig bas, vill köpa in och lagra gas gemensamt för att stå bättre rustade inför, inte minst, nästa vinter. Sinande lager bidrog i vintras, även före den ryska invasionen, till att priserna fick en skjuts uppåt.

– I stället för att bjuda över varandra och driva upp priserna så ska vi samla våra krafter, säger von der Leyen.

Statsminister Magdalena Andersson (S) bedömer att Spanien och Portugal, och länder i liknade situation, kommer att kunna göra vissa ingrepp i priser.

– Vi får se exakt hur skrivningarna ser ut, men det kommer att finnas möjligheter, under vissa förhållanden, för länder att vidta åtgärder, säger Andersson.

Just före den långa debattens början presenterade EU-kommissionen och USA:s president en avsiktsförklaring om att EU ska börja köpa in mer gas, flytande naturgas, från USA för att ersätta rysk naturgas.

– Vi går ihop för att minska Europas beroende av rysk gas, sade USA:s president Joe Biden på en pressträff i Bryssel.

USA har för egen del infört importstopp för rysk gas och olja, som en del av sanktionerna mot Moskva med anledning av det ryska kriget i Ukraina.

Ersätter en tredjedel?

På sikt kan uppgörelsen mellan EU och USA ersätta en tredjedel av importen från Ryssland. Men det kräver stora investeringar och fortsatt gasberoende och långa kontrakt.

– Det vore bättre att inte vara beroende av fossila bränslen men många länder i Europa är det. Och då behöver man kunna säkerställa leveranser från andra än Ryssland, säger Magdalena Andersson.

Sverige och länder som Tyskland och Nederländerna vill helst inte se några marknadsingrepp och förordar en snabb grön omställning som en väg att föredra. Men Tyskland, ännu mycket beroende av rysk gas, är också ett av de länder som sagt absolut nej till att stoppa importen av rysk gas och olja till EU.

Joe Biden lyfte dock fram samarbetet med EU, trots att det handlar om gas, som en möjlighet att gemensamt fasa ut gasen för grönare alternativ.

– Den här krisen ger oss också en möjlighet. Den kan tjäna som en katalysator. Vi måste anstränga oss dubbelt så mycket kring våra mål om en ren energi. USA och EU kommer att hjälpas åt för att minska beroendet av naturgas. Punkt, säger Biden.

Wiktor Nummelin/TT

Lars Larsson/TT

Statsminister Magdalena Andersson (S) efter toppmötet i Bryssel. Bild: Lars Larsson/TT
Premiärministrarna i Spanien och Portugal – Pedro Sánchez och Antonio Costa – vid EU-toppmötet i Bryssel. på fredagen. Bild: Geert Vanden Wijngaert/AP/TT

Fakta

Här är några utdrag ur EU-ledarnas långa uttalande om energiläget:

”EU kommer att fasa ut sitt beroende av rysk gas-, olje- och kolimport så fort som möjligt. Stats- och regeringscheferna ser fram emot den omfattande och ambitiösa plan, utvecklad i nära samarbete med medlemsländerna, som kommissionen kommer att presentera i slutet av maj.”

”Medlemsländerna och kommissionen uppmanas att på bästa sätt använda verktygslådan (med tidigare förslag på åtgärder). Tillfällig beskattning av eller reglerade ingrepp på extrainkomster kan vara en användbar finansieringskälla.”

”Ministerrådet och kommissionen får i uppdrag att skyndsamt vända sig till parterna på energiområdet och diskutera om och hur de kortsiktiga åtgärder som presenterats av kommissionen (direktstöd till konsumenter via vouchers, skatterabatter, statsstöd, beskattning, pristak, regleringsåtgärder) kan bidra till att minska gaspriset.”

”Kommissionen uppmanas lägga fram förslag som effektivt hanterar problemet med överdrivna elpriser och samtidigt skydda inre marknadens integritet, bibehålla incitament för den gröna omställningen, bevara leveranssäkerheten och undvika oproportionerliga budgetkostnader.”

”Kommissionen står redo att skyndsamt utreda hur kompatibelt det är med tillfälliga nödåtgärder på elektricitetsmarknaden som medlemsländer informerat om.”

”Ministerrådet ska undersöka förslagen från kommissionen om gaslagring, med hänsyn till och hantering av medlemsstaternas intressen.”

”Medlemsstaterna och kommissionen ska skyndsamt arbeta tillsammans för ett frivilligt gemensamt inköp av gas, LNG och vätgas. Inköpsplattformen ska också vara öppen för länderna på västra Balkan och de tre associerade östpartnerna (Georgien, Moldavien och Ukraina).”

Källa: Europeiska rådet