DEBATTEN OM LAS

Facktoppen: Därför hamnade LO fel i LAS-frågan

Bild: Sören Andersson

Kommunals ordförande Tobias Baudin har mer än en gång valt att gå en annan väg än den som LO har gått. När arbetsrätten nu ska förändras gör han inget undantag. ”Vissa tycker att vi skulle ha avstått av solidaritet för andra, men så funkar ju inte världen”, säger han.

När Kommunal innan jul, tillsammans med IF Metall, ingick en överenskommelse med Svenskt Näringsliv och PTK om ett förändrat LAS var det många som höjde på ögonbrynen. Att IF Metall lutade åt det hållet var kanske inte så förvånande, men att Kommunal gjorde det var desto mer oväntat.

Hur förvånad var du själv?

– Jag var förvånad över att vi lyckades göra en överenskommelse med PTK och Svenskt Näringsliv. Jag trodde att den dörren var stängd. Men jag var inte förvånad över att Kommunal skulle hitta en lösning på frågan.

Det säger Kommunals ordförande Tobias Baudin. På senare år har hans organisation mer än en gång gått sin egen väg och inte den gemensamma LO-vägen. Till exempel valde Kommunal att inte ingå i LO-samordningen inför Avtal 20. Men det kanske mest kontroversiella valet var just när Kommunal blev en del av den så kallade LAS-överenskommelsen.

– Så fort dörren stängdes på LO, så började vi jobba stenhårt för att komma fram till hur vi skulle kunna göra det bästa av situationen.

Regeringen hade gjort klart att den avsåg att gå fram med det förslag som redan fanns, det vill säga överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK, som LO hade valt att hoppa av. Men Tobias Baudin och hans Kommunal var inte nöjda, utan ville se förändringar. Han berättar att de hade ”väldigt många” möten med olika politiska partier, för att påverka dem i frågan om sysselsättningsgrad och allmän visstid.

– Det var innan det gick upp för oss att frågan inte var körd i botten med Svenskt Näringsliv och PTK. Det gjorde mig väldigt glad när vi sedan kunde göra en överenskommelse.

– Att förhandla med Svenskt Näringsliv är bland det svåraste man kan göra, men de såg nog vikten av att få med en större del av arbetsmarknaden, säger Tobias Baudin.

Tillsammans med IF Metall har Kommunal ungefär 800 000 av LO:s totalt 1,4 miljoner medlemmar.

Rabalder efteråt

I efterdyningarna av överenskommelsen blev det ett visst rabalder. Det kom påståenden om att Kommunal och IF Metall hade brutit mot LO:s stadgar och inom LO pågick ett veritabelt ordkrig. ”Folk har varit arga på varandra på riktigt och besvikna över att inte kunna hålla fast vid en gemensam linje”, sa Medlingsinstitutets vd Irene Wennemo, bland annat. Och Byggnads ordförande Johan Lindholm skrädde inte orden. ”Kommunal och IF Metall stänker nu vigvatten på en överenskommelse som får konsekvenser för andra branscher än bara deras egna”, sa han.

Hur jobbigt var det?

– När vi har sorterat ut vad som hände, så har det ändå funkat bra. Det vi gjorde var att börja på ny kula och när vi har rett ut det, så tycker jag ändå att det har fungerat bra. Men jag har stor respekt för att man tycker olika om den här överenskommelsen, säger Tobias Baudin.

– Det viktiga var resultatet och summa summarum blev det här en väldigt bra överenskommelse för medlemmarna, säger Tobias Baudin, som hela tiden återkommer till hur viktigt det är för honom att förbättra undersköterskornas situation.

Han konstaterar att medlemmar i olika förbund har olika intressen och att det på det stora hela handlar om att ta tillvara de egna medlemmarnas intressen.

Är du svår att samarbeta med?

– Jag vet inte. Jag har väl inte upplevt det. Kanske andra förbund tycker det, men när jag blev ordförande för Kommunal så bestämde jag mig för att jag skulle göra allt jag kan för att medlemmarna ska få det bättre. När vi inte fick tillåtelse av LO-styrelsen att fortsätta satsningarna på yrkesutbildningarna och LO skulle ha en helt annan lönepolitik, som går tvärtemot vår lönepolitik, då blev det tydligt att vi måste köra själva.

– Samma sak gällde LAS-förhandlingarna. En av de stora vinnarna i den uppgörelsen är just medlemmarna i Kommunal. Det handlar inte bara om allmän visstid utan till exempel om de långsiktiga studiestöden. Vi får nu omställning för personliga assistenter. Det har aldrig hänt tidigare, säger Tobias Baudin och fortsätter:

– Det har varit ruggigt bra att sitta med vid bordet och få berätta hur det är för arbetare.

"Jag vet vad du är ute efter, men det bjuder jag på”, säger Tobias Baudin när vi vill ta en bild på honom med tavlan med Karl Marx-boken. Tavlan hänger i ett av mötesrummen i Kommunals representationsvåning i anslutning till huvudkontoret på Hagagatan i Stockholm. Bild: Sören Andersson

Han säger att han visste att han skulle få mycket kritik och bli kallad både det ena och det andra, men han menar att det var värt det, för hans medlemmars skull. Ändå menar han att dialogen funkar bra med andra LO-förbund, även om det så klart inte har varit helt enkelt.

– Vissa tycker att vi skulle ha avstått av solidaritet för andra, men så funkar ju inte världen, säger han.

LO kovände

Men trots all kritik som både IF Metall och Kommunal fick utstå, så kom plötsligt LO:s kovändning i maj, när organisationen kallade till ett extrainsatt så kallat representantskap för att rösta om de skulle inleda förhandlingar med arbetsgivarna om omställning.

Vill du berätta lite om vad som hände på representantskapet?

– Det var en bra debatt och en bra diskussion. Och nu har vi begärt förhandlingar med Svenskt Näringsliv om omställningsförsäkringarna.

Hur gick debatten?

– Den var bra och saklig, tycker jag.

Var ni överens?

– Inte riktigt.

Vilka var inte överens?

– Jag hänvisar de frågorna till LO, säger Tobias Baudin och skrattar.

Han berättar att det fanns olika förslag att rösta på, men menar att beslutet att LO ska göra ett förhandlingsförsök var tydligt.

– Sedan får vi se vad det kan leda till, men jag hoppas på att det kan leda till att LO kan teckna ett huvudavtal, säger han, men han tror samtidigt att det finns förbund inom LO som väljer att stå utanför.

Även om Tobias Baudin själv inte vill spekulera i vilka förbund och är noga med att inte nämna några förbund vid namn, så är inte en helt okvalificerad gissning att anta att det till exempel skulle kunna vara en hög tröskel för bland andra Byggnads och Transport.

Vill se bättre lösning

På måndagen presenterade regeringen och samarbetspartierna ett förslag till förändringar i arbetsrätten, med ”flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden”. Förslaget är baserat på uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal och de fyra organisationerna välkomnade också gemensamt regeringens besked. Tanken är att förändringarna ska genomföras andra halvan av år 2022.

Blir det nu inte väldigt konstigt om LO skulle börja förhandla igen, när det nu ligger ett förslag på bordet, även om de förhandlingarna bara skulle handla om en liten del av helheten?

– Det LO ska förhandla om nu är omställningsförsäkringen, för situationen har uppstått att man faktiskt har bättre omställningsstöd om du jobbar hos en arbetsgivare som inte har kollektivavtal än om du jobbar hos en som har kollektivavtal, men inte tecknar på huvudavtalet. Det är det som LO vill hitta en bättre lösning på och det tycker jag är bra.

– Men vi får se vad det leder till vad gäller själva huvudavtalet. Men för Kommunals del och jag tror också för LO:s del, så vore det allra bästa om LO tecknar på huvudavtalet. Sedan får varje förbund välja om de vill gå in i huvudavtalet. Det hade varit den enklaste och smidigaste lösningen.

LO har ju sedan begynnelsen starka band med Socialdemokraterna. LO:s ordförande har till exempel en plats i Socialdemokraternas verkställande utskott och organisationen bidrar ekonomiskt till inte minst partiets valrörelse. Men för ett par år sedan valde Kommunal att sluta ge pengar till S, något som Tobias Baudin då motiverade med att förbundet ville modernisera sitt samarbete med partiet.

Nu har ju Socialdemokraterna på sätt och vis rundat LO, genom att lägga fram ett förslag baserat på en överenskommelse där bara Kommunal och IF Metall ingår. Vad innebär det här för LO:s relation till S?

– Det måste nästa varje förbund få svara på för sig. Vi tycker att det här förhandlingarna har lett till ökad för trygghet för medlemmarna i Kommunal. Det är en stor uppsida för medlemmarna.

– Men det är klart att en viktig orsak till varför vi satt med i förhandlingarna är att både statsministern och arbetsmarknadsministern, efter att LO förkastade Svenskt Näringslivs och PTK:s förslag, sa att de skulle gå vidare ändå.

Hur ser du på Kommunals roll i allt det här, för ni har ju redan ingått en överenskommelse, men samtidigt är ni en del av LO, som ju nu vill inleda förhandlingar?

– Vi får se vad det här kan leda till långsiktigt, men det vore mycket enklare och smidigare för oss om LO kunde skriva på huvudavtalet.