DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Vändningen: Yrkesutbildning blir av – ”Färdigsnålat”

Andreas Åström, näringspolitisk chef på Installatörsföretagen, och Arvid Vikman Rindevall (S), ordförande i Arbetsmarknadsnämnden i Stockholms stad. Bild: Pressbild/Mostphotos/Kajsa Göransson

Stockholms stad svänger och höjer ersättningsnivåerna för vuxenutbildningen inom VVS och fastighet. Den tidigare avbrutna upphandlingen får därmed en kortsiktig lösning. ”De här utbildningarna har hamnat i skymundan alltför länge”, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Installatörsföretagen.

Stockholms stad fick tidigare i år avbryta upphandlingen av vuxenutbildningarna inom VVS och fastighet samt hotell och turism då ingen aktör lämnade några anbud till att driva utbildningarna.

Vems fel det var rådde det delade meningar om. Per Hammar, branschchef på Almega Utbildningsföretagen, menade att Stockholms stads ersättning var på tok för låg, att de behöll en för stor del själva, och att de inte haft en tillräckligt bra dialog med utbildningsföretagen. Arvid Vikman Rindevall (S), ordförande i Arbetsmarknadsnämnden, hävdade att det snarare var en brist på aktörer på marknaden som var problemet, samt att regeringens ersättning till kommunerna var för låga.

Nu har Stockholms stad lyckats hitta utbildningsplatser för VVS- och fastighetsutbildningen tack vare en direktupphandling med utbildningsföretaget Movant. Upphandlingen gäller de elever som redan har påbörjat sin utbildning och de som ska började nu i mars. För dessa elever betalar staden 95 kronor per kurspoäng – 25 procent mer än vad som erbjöds i den avbrutna upphandlingen.

Anna Sundin, verksamhetschef för kvalitet och uppföljning inom vuxenutbildning på Arbetsmarknadsförvaltningen, menar att de med facit i hand kanske borde ha haft högre ersättningsnivåer från början.

”VVS och fastighet är ett område med högre kostnader gällande lokaler och material än vissa andra utbildningar och har även påverkats av den ökade inflationen i samhället”, skriver hon i ett mejl till Tidningen Näringslivet.

Vad som händer med utbildningsplatserna i höst är ännu oklart, men staden jobbar på att hitta en lösning, skriver Anna Sundin.

”Behöver en nära dialog med utbildningsföretagen”

Per Hammar välkomnar beskedet från Stockholms stad.

– Det självklart positivt att Socialdemokraterna har ändrat sig och nu hittat en kortsiktig lösning för de här utbildningarna under året. Ersättningen var ju för låg i den upphandling som de gick ut med från början, säger han och fortsätter:

– Nu hoppas vi att de går ut med en upphandling för kommande år med den höjda ersättningsnivån så att vi säkrar de här oerhört viktiga utbildningsplatserna även i framtiden.

Per Hammar ställer sig dock fortfarande frågande till varför inte ersättningsnivån var högre från början. Han menar att kommunen inte använde hela statsbidraget 75 000 kronor per helårsplats, utan behöll en del själva.

– Från Almegas håll vi gillar den här typen av kvalitetsupphandlingar som man gör i Stockholms stad, där man har fasta priser och ställer upp kvalitetskriterier. Men då behöver man ha en väldigt nära dialog med utbildningsföretagen så att man hamnar rätt i prisnivån, och det har man uppenbarligen inte gjort här, säger han.

Slår tillbaka mot kritiken

Trots att inga anbud kom in i den ursprungliga upphandlingen menar Arvid Vikman Rindevall inte att ersättningen var för låg.

– Det stora problemet är fortfarande att det bara finns en aktör som har bedrivit den här typen av utbildning. Vi har lyckats med nästan alla andra upphandlingar, vilket tyder på att vi legat på rätt prisnivå, säger han och fortsätter:

– Jag tycker att kritiken är felaktig. Vi skjuter redan till mer pengar än vad kommunen ska göra i förhållande till staten.

Samhällskritisk kompetens

Andreas Åström är näringspolitisk chef på Installatörsföretagen. Han menar att det är samhällskritisk kompetens som utbildas på VVS-utbildningen.

– VVS-montörer är en av flera yrkesgrupper som är centrala för att vi ska kunna klara klimatomställningen. Därför är vi väldigt nöjda med den här lösningen, åtminstone på kort sikt, säger han.

Andreas Åström menar att yrkesutbildningar på både gymnasienivå och komvuxnivå länge nedprioriterats av kommuner runtom i landet, och att det kommande år måste satsas betydligt mer pengar om Sverige ska klara framtidens kompetensförsörjning.

– De här utbildningarna har hamnat i skymundan alltför länge. Politikerna måste inse att yrkesprogrammen är dyra, men de är helt nödvändiga om vi ska klara av att ställa om samhället. Det får vara färdigsnålat nu, säger han.