DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Risk för nytt pendelkaos i Stockholm

Den vilda strejken bland lokförare på pendeltågen i Stockholm orsakade stora problem och resulterade i många inställda tåg. Arkivbild. Bild: Johan Jeppsson/TT

Transport (TT)

Återigen är pendeltågstrafiken i Stockholm drabbad av inställda avgångar.

Facket ST Pendeln har lagt ett skyddsstopp för allt ensamarbete för lokförare, meddelar man i ett pressmeddelande.

ST Pendeln hade aviserat att skyddsstoppet skulle träda i kraft klockan 9, men det var först vid 9.45-tiden som facket i ett pressmeddelande offentliggjorde att det hade lagts.

Operatören MTR ska vända sig till Arbetsmiljöverket för att få stoppet prövat.

– När vi väl ser det så måste vi titta på det och utifrån det ta kontakt med Arbetsmiljöverket. Det är så planen ser ut just nu, säger Niklas Ekström, kommunikationsansvarig på MTR.

Hälften av tågen berörs

Ungefär hälften av pendeltågen berörs av stoppet, enligt Niklas Ekström.

– Vi arbetar för en snabb hantering och har förberett det material som Arbetsmiljöverket kan tänkas behöva för en korrekt bedömning. Vi ser också över vilka fler resurser som skulle kunna tillgängliggöras för att kliva ombord på de tåg som är ensambemannade, säger han.

– Vi arbetar för att säkerställa att det här inte ska påverka resenärerna alls.

Storstockholms lokaltrafik (SL) skriver på sin hemsida tidigt på måndagsmorgonen att man fått uppgifter om att det kan bli skyddsstopp i pendeltågstrafiken.

– Skulle det bli ett skyddsstopp så finns det naturligtvis en stor risk för följder för trafiken men MTR har meddelat att man förbereder sig för att motverka eller på något sätt hantera skyddsstoppet och ändå kunna utföra trafik, säger Henrik Palmér, presstalesperson på SL.

Kräver tågvärd

TT: Har ni någon uppmaning till de som ska resa med pendeltågen i dag?

– Vi förutsätter att trafiken kommer att rulla på bra i dag, vi tror att det här kommer att lösa sig.

Facket motiverar skyddsstoppet med att sedan operatören MTR införde ensambemanning på vartannat pendeltåg har antalet incidenter ökat. ST kräver att alla tåg förutom lokförare ska ha en tågvärd ombord.

I veckan som gick genomförde tågförare för pendeltågen i Stockholm ut i en tre dagar lång vild strejk.

Det här är ett skyddsombudsstopp

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har skyddsombudet rätt att avbryta arbetet, det vill säga lägga ett så kallat skyddsombudsstopp. Enligt lagen ska faran vara både allvarlig och omedelbar.

Stoppet ska göras omedelbart och därefter ska skyddsombudet informera arbetsgivaren om skyddsombudsstoppet.

När ett stopp är lagt kan arbetsgivaren acceptera stoppet, vilket sker om arbetsgivaren håller med om att det finns en omedelbar och allvarlig fara. Om arbetsgivaren inte instämmer i skyddsombudets bedömning ska arbetsgivaren kontakta Arbetsmiljöverket, som avgör arbetet ska fortsätta vara avbrutet eller inte. Oftast gör Arbetsmiljöverket en inspektion på plats samma dag eller dagen efter, men det händer också att bedömningen görs på telefon.

Arbetsmiljöverket kan fatta beslut om:

* förbud: det vill säga tvinga arbetsgivaren att sluta med något som inte är tillåtet,

* att inte förbjuda arbetet: det vill säga att arbetsgivaren kan fortsätta med arbetet direkt.

Skyddsombudet, eller i förekommande fall huvudskyddsombudet, har rätt att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut.

Möjligheten till att utföra ett skyddsombudsstopp regleras i arbetsmiljölagen 6 kap 7§.

Källa: Arbetsmiljöverket