DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Dahl: Tågförarnas strejk är sabotage

”Vi har en välfungerande arbetsmarknadsmodell i Sverige, men den förutsätter att alla tar sitt ansvar. Just nu tar pendeltågsförarna inget ansvar”, säger Mattias Dahl. Bild: Sören Andersson, Johan Jeppsson/TT

Den vilda strejk som Stockholms pendeltågsförare just nu genomför är ett sabotage mot resenärerna, arbetsgivaren och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det menar Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl. ”De borde avbryta sin strejk och göra sitt jobb. Vi kan inte ha gatans parlament i Sverige”, säger han till TN.

Ett stort antal av Stockholms pendeltågsförare har gått ut i vild strejk. Konsekvensen är att hundratusentals resenärer drabbas och många över huvud taget inte kan ta sig till jobbet. Men problemet är större än så. Enligt Mattias Dahl, vice vice på Svenskt Näringsliv, är tågförarnas vilda strejk ett hot mot den svenska modell som under lång tid har skapat stabilitet på svensk arbetsmarknad.

– Det som de strejkande håller på med är sabotage, både mot stockholmarna, mot arbetsgivaren MTR och mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, säger han.

Han får medhåll från Tågföretagens förbundsdirektör Pierre Sandberg.

– Det här är olagligt och det strider diametralt mot den svenska modellens konstruktion och intentioner. Så här gör vi inte i Sverige, säger han.

”Det här är olagligt och det strider diametralt mot den svenska modellens konstruktion och intentioner. Så här gör vi inte i Sverige”, säger Pierre Sandberg. Bild: Pressbild

Tågförarna protesterar mot att tågvärdarna på pendeltågen ska bytas ut mot kameror. Mattias Dahl poängterar att det är ett demokratiskt beslut fattat av politikerna i Region Stockholm.

– MTR utför pendeltågstrafiken på uppdrag av regionen och följer därför de politiska besluten, säger han.

Beslutet fattades under förra mandatperioden. Efter valet tog en ny regionkoalition, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet vid. Den pausade införandet för att ge ett externt konsultbolag, WSP, i uppdrag att utreda säkerheten och granska MTR:s förarbete rörande tekniken kring installationerna och de processer som har utvecklats för att framföra tågen med endast förare.

”Det är allvarligt att bryta mot regler som gäller för alla och som handlar om att samhället ska fungera väl.”

I slutet av februari i år var utredningen klar och den gav grönt ljus till att fortsätta genomförandet. Socialdemokraternas Jens Sjöström meddelade DN att utredningen hade landat i att ”det går att garantera säkerheten och tillgängligheten med andra medel än tågvärdar”.

Det är ett korrekt fattat beslut både ur säkerhetsperspektiv och ur arbetsmiljöperspektiv, konstaterar Pierre Sandberg, inte minst för att konsultfirman WSP har godkänt processen.

– Allt är ombesörjt enligt regelboken och det är ett demokratiskt fattat beslut i trafiknämnden.

MTR har, sedan beslutet började verkställas i början av mars, haft problem med personalbrist. TN har tidigare skrivit om den tredubbling av sjukskrivna lokförare som har drabbat pendeltågstrafiken i Stockholm.

– Självklart ska man sjukskriva sig om man är sjuk. Men nu tycks det vara uppenbart att det handlar om förtäckta och olovliga stridsåtgärder, säger Mattias Dahl.

Facket ställer sig inte bakom

Tågföretagen hade under måndagsförmiddagen en överläggning med de lokala fackordförandena på MTR Pendeltågen där Tågföretagen underströk att de måste göra allt i sin makt för att försöka få sina medlemmar att återgå i arbete.

– Det räcker inte att de förhåller sig passiva – de måste vidta aktiva åtgärder. Alla utom en förstod vad de ska göra. Jag har därför sagt till det berörda fackförbundet att de behöver prata med sin lokala fackordförande. Det här läget är mycket allvarligt, säger Pierre Sandberg.

För att få strejka krävs att de strejkande har sitt fackförbund bakom sig.

– En facklig stridsåtgärd på arbetsmarknaden måste beslutas av en fackförening och så har inte skett i det här fallet. Här handlar det om enskilda personer som själva har valt att gå ut i strejk och då brukar man kalla det för en vild strejk, säger Medlingsinstitutets chefsjurist Per Ewaldsson till P4 Stockholm.

Fackförbundet Seko har inte ställt upp på lokförarnas krav och inte heller godkänt strejken.

– Det här är ingenting som hör hemma på svensk arbetsmarknad, sa Sekos kommunikationschef Jonas Pettersson till DN i helgen och fortsatte:

– Vi utgår från att alla våra medlemmar går till jobbet om de inte är sjuka eller har beviljad ledighet. Vårt budskap är tydligt – delta inte i olovliga aktioner.

”Vi på arbetsgivarsidan kommer inte att förflytta oss en millimeter i förhandlingen på grund av det här.”

Tågförarnas agerande är med andra ord en vild strejk, eller mer formellt en olaglig stridsåtgärd. Och även om facket inte medverkar till strejken säger medbestämmandelagen, MBL, att facket måste medverka till att den upphör. Mattias Dahl bedömer att Seko, där många lokförare ingår, gör just det, genom att de uppmanar medlemmarna att gå till jobbet om de inte är sjuka eller har beviljad ledighet.

– Det hedrar facket att de står upp för reglerna. Vi ska hitta lösningar genom förhandlingar, inte genom att gå emot demokratiska beslut eller gällande avtal, säger han.

Pierre Sandberg betonar att tågförarnas vilda strejk inte kommer att påverka den centrala avtalsförhandlingen alls.

– Vi på arbetsgivarsidan kommer inte att förflytta oss en millimeter i förhandlingen på grund av det här. I ett första steg blir konsekvensen att Arbetsdomstolen kan besluta om skadestånd för de lokförare som inte återgår i arbete. Fortsätter de sedan att trilskas riskerar de sin anställning.

Att en vild strejk kan få sådana konsekvenser sänder tydliga signaler, menar Mattias Dahl.

– Det är allvarligt att bryta mot regler som gäller för alla och som handlar om att samhället ska fungera väl, säger han.

– Vi har en välfungerande arbetsmarknadsmodell i Sverige, men den förutsätter att alla tar sitt ansvar. Just nu tar pendeltågsförarna inget ansvar. De borde avbryta sin strejk och göra sitt jobb. Vi kan inte ha gatans parlament i Sverige.

Det här är en vild strejk

En strejk som inte har stöd av facket kallas för vild strejk.

Sedan 1976 är en vild strejk olaglig om den sker under en period då kollektivavtal gäller. Om strejken genomförs under en period då kollektivavtal saknas krävs stöd av facket för att strejken inte ska räknas som vild.

Vilda strejker är numera ovanliga, den senaste var 2017 när renhållningsarbetare i Stockholm gick ut i en vild strejk om ett nytt lönesystem.

De lokförare som nu strejkar inom pendeltågstrafiken riskerar att få betala ett skadestånd om arbetsgivaren går till Arbetsdomstolen. Enligt de som anordnar strejken rör det sig om cirka 3 000 kronor per person och strejktillfälle.

Enligt Christer Thörnqvist, docent i arbetsvetenskap vid högskolan i Skövde, riskerar de dock inte sin anställning.

– Då ska strejken ha pågått väldigt länge. Man blir inte av med jobbet för en vild strejk på tre dagar, säger han till TT.

Källa: TT