AVTALSRÖRELSE

Klart: 200 000 i besöksnäringen får avtal på märket – ”Viktigt”

Bild: Mostphotos

HRF och Visita tecknade under måndagen nytt kollektivavtal för runt 200 000 medarbetare i besöksnäringen. Avtalet följer industrins märke. ”Ett styrkebesked”, säger Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn.

I fredags presenterade industrins parter sin överenskommelse om ett nytt märke, lönenormeringen på svensk arbetsmarknad. Slag i slag kommer nu nya avtal inom olika branscher, som alla följer industrins märke. Det senaste i raden tecknades mellan bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita och Hotell- och restauranganställdas förbund, HRF, under måndagen. Avtalet rör 200 000 medarbetare inom besöksnäringen.

– Det är ett styrkebesked från besöksnäringen med ett avtal som följer industrins märke och som skapar förutsägbarhet för två år framåt. I ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att stå upp för den svenska lönemodellen, säger Torbjörn Granevärn, förhandlingschef på Visita.

Besöksnäringen har varit en av de branscher där det inför årets avtalsförhandlingar spekulerades om att det kunde utbryta konflikt, något som alltså har avvärjts i och med det nya avtalet.

Vad var det som gjorde att ni till slut kom överens?

– Båda parter känner starkt för branschen. När man har en bra dialog mellan parterna och det är uppenbart att båda vill svensk besöksnäring väl så spelar det ingen roll att man har lite olika vägval fram till målet, utan då brukar man nå fram, säger Torbjörn Granevärn och understryker att han uppskattar den konstruktiva dialog som han upplever att besöksnäringens parter har haft.

Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn Bild: Claudio Bresciani / TT

Märket ligger i år på 7,4 procent över två år, 4,1 procent första året och 3,3 procent nästa år. Det är ett rekordhögt märke. Under de drygt 25 år som Industriavtalet har funnits har nivåerna aldrig nått så högt. Besöksnäringens företag anställer många som står långt från arbetsmarknaden och högre löner skapar högre trösklar in.

Hur tufft är det här märket för era medlemmar?

– Det här kommer att innebära utmaningar för många företag inom besöksnäringen. Det ska ses i ljuset av att pandemin slog extremt hårt mot våra företag, så det är klart att den höga nivån kommer att vara kännbar, säger Torbjörn Granevärn.

Hur förankrar ni det nya avtalet hos medlemsföretagen?

– Vi har jobbat under lång tid med att förankra tankarna och vikten av att den svenska modellen och värdet av märket. Det skapar både förutsägbarhet och trygghet. Det är extra viktigt när omvärlden är instabil.

– Det är jätteviktigt i den situation som råder att vi står upp för den svenska lönebildningsmodellen, även om det kommer att vara tufft för oss.

HRF:s förbundsordförande Malin Ackholt är glad.

– Vi i Hotell- och restaurangfacket är nöjda med det här avtalet som ger oss medlemmar i HRF bra löneökningar. Det finns goda förutsättningar, enligt nuvarande prognoser, att vi är tillbaka till reallöneökningar under avtalets andra år, säger hon i ett pressmeddelande.

HRF:s förbundsordförande Malin Ackholt. Bild: Sören Andersson/TT

– I det här avtalet förbättras förutsättningarna att kombinera arbetsliv med familjeliv samtidigt som det blir tryggare att jobba i besöksnäringen, fortsätter Malin Ackholt.

Precis som för de flesta branscher i Sverige är kompetensbristen hög även inom besöksnäringen. Visitas fokus under den här avtalsrörelsen har därför bland annat varit att belöna medarbetare som jobbar i branschen över tid.

”Det är en extrem utmaning när man är kostnadskänslig samtidigt som man är i behov av att öka branschens attraktivitet.”

– Fördelningen av löneutrymmet innebär en tydlig prioritering av medarbetare som stannar i branschen. Dessutom skapar vi förutsättningar för ökad attraktivitet genom en förenklad och förbättrad process för individuell lönefördelning, säger Torbjörn Granevärn och fortsätter:

– Det är en extrem utmaning när man är kostnadskänslig samtidigt som man är i behov av att öka branschens attraktivitet.

Alla medlemsorganisationer i Svenskt Näringsliv står bakom industrins märke. Inom LO har 13 av 14 förbund ställt sig bakom LO-samordningen och därmed märket. Ett förbund, Transport, har ställt sig utanför och kräver mer än andra, 5,5 procent på ett år plus en engångssumma.

Visita har inga avtal med Transport, men medlemsföretagen är beroende av transportnäringen på många sätt.

– I ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att stå upp för den svenska lönemodellen. Jag hoppas och tror att även Transportarbetareförbundet i slutänden kommer att välja att ta ansvar och därmed bidra till bra förutsättningar för svensk arbetsmarknad – även i det ekonomiskt instabila läge som vi befinner oss i, säger Torbjörn Granevärn.