DEBATTEN OM MINIMILÖNER

Öppet brev till Stefan Löfven: Stoppa EU:s löneförslag

Statsminister Stefan Löfven deltar idag i EU-toppmötet i Porto. Bild: Wiktor Nummelin / TT

”EU måste bättre respektera kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna”. Det skriver Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten och IKEM:s vd Jonas Hagelqvist i ett öppet brev till Stefan Löfven angående EU:s sociala pelare. Idag genomförs ett EU-toppmöte där EU:s ledare ska fastlå en deklaration om en handlingsplan om vägen vidare för den sociala pelaren.

När EU:s ledare idag samlas i Porto är det en splittrad skara som ska slå fast den så kallade Porto-deklarationen om den sociala pelaren. För en tid sedan la EU-kommissionen fram förslag om bland annat minimilöner, ett förslag om ett tiotal länder, däribland inte minst Sverige, ställer sig skarpt kritiska till. Även förslagen om utstationeringsregler och lönetransparens får kritik från svenskt håll.

– Det är en utveckling som vi inom den svenska exportindustrin beklagar och som undergräver den svenska arbetsmarknadsmodellen som vi värnar tillsammans med våra fackliga motparter, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivaran, i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare har såväl svenska politiker som LO och Svenskt Näringsliv ifrågasatt EU:s agerande. Den största farhågan från svenskt håll är att förslagen hotar den svenska modellen, där löneutvecklingen är frikopplad från politiken och ansvaret istället ligger på arbetsmarknadens parter.

– Det finns ingen anledning att gå in och störa ett fullt fungerande system, sa IF Metalls ordförande Marie Nilsson till TN nyligen.

Och idag väljer alltså Industriarbetsgivarna och IKEM att skriva ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven (S).

Arbetsgivarna inom industrin menar att arbetsmarknaden i Europa måste fortsätta att reformeras, men att det bör ske på olika sätt i olika länder inom unionen. De anser att varken konkurrenskraft, företag, arbetstagare eller EU-medborgare i allmänhet gynnas av en överreglerad arbetsmarknad.

– I en del EU-länder kan det handla om att förändra minimilöner eller åstadkomma lägre indirekta arbetskraftskostnader. I andra länder kan det handla om att införa flexiblare anställningsformer eller att förändra socialförsäkringssystemen så att sysselsättning stimuleras. Detta är medlemsstaternas ansvar, säger IKEM:s vd Jonas Hagelqvist i pressmeddelandet.

Öppet brev till Stefan Löfven

Statsminister Stefan Löfven,

Sedan proklamationen av den sociala pelaren i Göteborg 2017 har vi bevittnat en strid ström av social lagstiftning på EU-nivå. Det är en utveckling som vi inom den svenska exportindustrin beklagar och som undergräver den svenska arbetsmarknadsmodellen som vi värnar tillsammans med våra fackliga motparter.

Exempelvis presenterade EU-kommissionen nyligen ett direktivförslag om lönetransparens. Förslaget har ett vällovligt syfte, att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, men riskerar att motverka löneavtal som är kopplade till individuell prestation. När det gäller den föreslagna EU-regleringen av minimilöner, ser vi nu hur Europaparlamentet försöker bygga ut ett redan långtgående och oacceptabelt förslag, med nya detaljerade regler kring på vilket sätt och vilka nivåer minimilöner bör sättas liksom vem som ska omfattas.

För oss inom den svenska exportindustrin är det uppenbart att detta är fel väg att gå. Vägen till ett starkt och livskraftigt socialt Europa måste gå via ekonomisk utveckling och tillväxt, där den viktigaste förutsättningen är att människor har ett jobb att gå till i konkurrenskraftiga företag som kan växa och utvecklas i Europa.

Inför toppmötet i Porto har vi följande uppmaningar, som vi menar att statsministern uttryckligen borde tillkännage:

1. EU måste bättre respektera kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna. Socialpolitik och arbetsmarknadspolitik är i första hand medlemsstaternas befogenhet. EU-lagstiftningen bör reserveras för verkligt gränsöverskridande frågor.

2. Om EU lagstiftar på arbetsmarknadsområdet bör alla nya initiativ på EU-nivå baseras på evidens, det ska finnas belägg för att de gör nytta. Initiativen bör också bedömas utifrån hur de bidrar till Europas konkurrenskraft. Vi föreslår att en ny särskild konkurrenskrafts-check införs för alla nya initiativ. En kontrollåtgärd för att undvika förslag som hindrar ökad konkurrenskraft, fler jobb och hållbar tillväxt.

3. Utvecklingen på arbetsmarknaden måste stödjas, inte överregleras eller hindras. Ska Europa klara den globala konkurrensen, den växande digitaliseringen och alla nya affärsmodeller krävs innovation och flexibilitet när det gäller anställningsformer, arbetstid och arbetskraftens rörlighet. Bara då kan vi få ett starkt socialt Europa.

För mer information om vår position hänvisar vi till vår gemensamma debattartikel i Svenska Dagbladet från den 28 april.

Stockholm, den 6 maj 2021,

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Jonas Hagelqvist, vd IKEM – Innovations- och kemiindustrierna