DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Industriarbetsgivarna: Välkommen nyetablering av AF - mer kan göras

Bild: Pressbild

I veckan invigs Arbetsförmedlingens kansli i Skellefteå för samordning i sitt arbete för industrietableringar. ”Arbetsförmedlingens nyetablering är bra men mer kan också göras, exempelvis att etablera Teknikcollege i Skellefteå”, säger Jesper Hedin Hirasawa, Industriarbetsgivarna.

Kansliet ska samordna arbetet med industrietableringar. Industriarbetsgivarna menar att basindustrins förutsättningar att kunna rekrytera därmed stärks. Men mer kan göras, enligt Jesper Hedin Hirasawa på Industriarbetsgivarna.

– Vi efterlyser en rad olika insatser och resurser för att öka samverkan mellan myndigheter, skola och företag på lokal nivå. Arbetsförmedlingens nyetablering är bra men mer kan också göras, exempelvis att etablera Teknikcollege i Skellefteå, säger han i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Nyetablering av Arbetsförmedlingen i Skellefteå och Norrbotten välkomnas - men mer kan göras