ARBETSKRAFTSINVANDRING

Näringslivet sågar regeringsförslag om arbetskraftsinvandring

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) håller pressträff om behovsprövad arbetskraftsinvandring. Bild: Claudio Bresciani/TT

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska begränsas till yrken där det råder brist på arbetskraft, anser regeringen. Helt fel inställning, menar näringslivet. ”Behovet av kompetens avgörs i företagen”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson.

Regeringen kommer att ge en särskild utredare i uppdrag att bland annat ta fram förslag på hur en arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring ska utformas, meddelar Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister (S) på en pressträff.

Det är ett uppdrag som inte ses med blida ögon av näringslivet.

– Behovet av kompetens avgörs i företagen. Varken politiker eller myndigheter kan bedöma enskilda företags kompetensbehov och att återinföra ett fackligt veto vore att upprepa gamla misstag med öppna ögon, säger Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson.

Hon får medhåll av Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn.

– Att tro att någon myndighet eller annat organ skulle vara bättre på att förstå behovet av kompetens än företagen själva är mycket märkligt. En arbetsmarknadsprövning skulle försvåra och försena rekryteringen av viktig kompetens, säger han.

– Handläggningstiderna för ett första arbetstillstånd är redan idag långa och de blir allt längre. Fler myndighetskrav kommer att förlänga dem ytterligare, fyller Almegas chefsekonom Patrick Joyce i.

Enligt Anders Ygeman har det tidigare avskaffandet av arbetsmarknadsprövningen lett till en omfattande arbetskraftsinvandring och ofta inom yrken där det inte råder brist på arbetskraft.

– Utan krav på bindande anställningsavtal, utan krav på arbetsmarknadsprövning, utan tak för antalet arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige, utan försörjningskrav på anhöriga och utan krav på heltidsanställning – regler som återfinns i andra länder i olika kombinationer i vår omvärld, säger han.

"Grundlösa spekulationer”

Något som har utnyttjats av den organiserade brottsligheten och lett till lönedumpning samt att arbetslösa och människor som fått asyl i Sverige har fått det svårare att komma i arbete, enligt Anders Ygeman.

"Ministern försöker vilseleda genom onyanserade beskrivningar och siffertrixande”, säger Karin Johansson. Bild: Sören Andersson

Men Karin Johansson håller inte med.

– Det finns inget stöd för att arbetskraftsinvandringen leder till lönedumpning eller att arbetslösa i Sverige trängs undan från arbete. Det är grundlösa spekulationer, som ministern ägnar sig åt, säger hon och fortsätter:

– Ministern försöker vilseleda genom onyanserade beskrivningar och siffertrixande. Nästan alla arbetskraftsinvandrare arbetar bara en kortare tid i Sverige och vänder sedan hem eller beger sig till nya uppdrag i andra länder. Och under den tiden de är i Sverige ska de ha arbetsvillkor i enlighet med kollektivavtal, de bidrar till vår konkurrenskraft och vårt välstånd.

”Anders Ygeman måste tänka sig för”

Även Gröna Arbetsgivares vd Leena-Lisa Tengblad reagerar kraftigt på regeringens utspel.

– Anders Ygeman måste tänka sig för hur han beskriver svensk arbetsmarknad och kollektivavtalens betydelse. Han måste också förstå att den bild han förmedlar tillsammans med förslaget kring arbetsmarknadsprövning skadar viktiga branscher som skogs- och lantbruk, säger hon i ett pressmeddelande och understryker samtidigt att Gröna Arbetsgivares medlemsföretag inte kan täcka upp sitt kompetensbehov med inhemsk arbetskraft.

”Fyra av fem arbetskraftsinvandrare arbetar i yrken där det råder stor brist på arbetskraft.”

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska begränsas till yrken där det råder brist på arbetskraft, anser regeringen.

Utredaren ska se över vilken kompetens som behövs för att sedan kunna göra en arbetsprövning och systemet ska kunna möta det behov av arbetskraft som finns på den svenska arbetsmarknaden.

– För att säkra svenska företags omställningsförmåga och konkurrenskraft. Systemet ska vara effektivt och utformat så att det förenklar handläggningen, minimerar administrativa bördan för arbetsgivare och möjliggör korta snabba handläggningstider, säger Anders Ygeman.

"Istället för att försvåra och byråkratisera företagens sökande efter nyckelkompetens borde regeringen lägga energin på att underlätta skapandet av fler jobb”, säger Torbjörn Granevärn. Bild: Claudio Bresciani / TT

Men Torbjörn Granevärn poängterar att det är svårt att hitta medarbetare i såväl Sverige som i EU och att det är därför företagen söker sig till tredje land.

– Kompetensbristen i besöksnäringen är betydande och håller tillbaka tillväxten. Istället för att försvåra och byråkratisera företagens sökande efter nyckelkompetens borde regeringen lägga energin på att underlätta skapandet av fler jobb, säger han.

Även Almegas chefsekonom Patrick Joyce understryker kompetensbristen

– Fyra av fem arbetskraftsinvandrare arbetar i yrken där det råder stor brist på arbetskraft. Att låta en myndighet avgöra vilka yrken som ska vara öppna för arbetskraftsinvandring och vilka som ska vara stängda kommer att göra processen för att få arbetstillstånd längre och krångligare, säger han.

Högre avgifter

Utredaren ska även ta ställning till hur systemet med spårbyte kan avskaffas, det vill säga möjligheten för personer i Sverige att beviljas arbetstillstånd efter att de fått avslag på sin asylansökan. I den frågan får regeringen medhåll från Svenskt Näringsliv.

– Vi välkomnar att regeringen har lyssnat på oss och nu tydliggör att de vill stoppa spårbytet. Vi delar bilden av att möjligheten till spårbyte används för att kringgå regelverket, säger Karin Johansson.

Företag som kontrakterar och utnyttjar utländsk arbetskraft kan också åka på högre avgifter.

– Arbetsgivare som anställer personer som inte har rätt till att vistas och arbeta i landet leder till utnyttjande, låga löner och dåliga arbetsförhållanden, säger Ygeman.

Det kan bli så att avgiften differentieras, alltså att avgiften tas ut från en procentsats av företagets omsättning, enligt Ygeman.

Till utredare kommer kammarrättsrådet Ann-Jeanette Eriksson att utses. Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2023.