ARBETSKRAFTSINVANDRING

Skarp kritik mot hårdare krav på arbetskraftsinvandring: ”Oacceptabelt”

Anders Ygeman (S) presenterade på onsdagen regeringens hårdare krav på arbetskraftsinvandring. Men Anna Wallén på Visita och Magnus Wallerå på Svenskt Näringsliv menar att vissa av förslagen slår hårt mot seriösa företagare. Bild: Jessica Gow/TT, Visita, Ernst Henry Photography

När regeringen vill införa hårdare krav på arbetskraftsinvandring slår det hårt mot företag i den redan sargade besöksnäringen. ”Blir en ond cirkel”, säger Anna Wallén på Visita.

Regeringen vill strama åt reglerna för arbetskraftsinvandring. Vid en presskonferens på onsdagen beskrev migrationsminister Anders Ygeman (S) bland annat hur det nu ska bli krav på försörjning av anhöriga, bindande anställningsavtal och stopp för kompetensutvisningarna.

Flera av förslagen väcker stark kritik från olika håll.

− I dag ställs krav på löner, försäkringar och andra anställningsvillkor i enlighet med kollektivavtal. Detta är i linje med svenska modellen och bör även gälla för arbetskraftsinvandrare, säger Magnus Wallerå, chef för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv.

Drabbar restaurangerna

På besöksnäringens branschorganisation Visita konstaterar den näringspolitiska chefen Anna Wallén att de lönekrav som regeringen ställer upp inte alls motsvarar lönenivåerna i branschen. Inte minst gäller de för restaurangerna så viktiga kockarna.

− Vi har jättestor brist på personal i restaurangbranschen och framför allt gäller det kockar. Kocken är hjärtat i restaurangen, som gör att flera andra får jobb, så att vi kan skapa nya arbetstillfällen Sverige. När det är en sådan stor brist har våra medlemmar gått ut i Europa, men också utanför EU, för att locka hit kockar.

Jag förstår att regeringen vill stävja brottslighet i systemet och ta bort oseriösa aktörer, men det är inte Visitas medlemsföretag.

− Ska man höja lönekraven så är inte det möjligt. Och det kommer göra att företagen inte kommer att växa och då inte heller kommer att kunna anställa fler unga personer eller personer med utländsk bakgrund. Det blir en ond cirkel.

Alla medlemmar har kollektivavtal

Anna Wallén understryker att det är viktigt att personal i branschen har bra villkor och kollektivavtalsenliga löner. Alla Visitas medlemmar har kollektivavtal. Men regeringens krav går över det.

− Det kan inte vara de fantasisummor som har varit uppe i debatten, säger hon.

Hon menar att politikerna som kommer med höga lönekrav – och här pekar hon inte bara på regeringen, utan även på till exempel Moderaterna – inte har någon förståelse för besöksnäringen som bransch eller de behov som företagen i branschen har.

− Jag förstår att regeringen vill stävja brottslighet i systemet och ta bort oseriösa aktörer, men det är inte Visitas medlemsföretag.

På sin presskonferens pratade Anders Ygeman inte bara om oseriösa aktörer, utan även om ”oseriösa branscher”. Vad säger du om det?

− Det där blev jag väldigt upprörd över. Det där vänder vi oss kraftigt emot. Det är oacceptabelt att uttrycka sig på det sättet, säger Anna Wallén.

Stopp för kompetensutvisningar

Magnus Wallerå menar att det finns flera förslag i lagrådsremissen som kommer att förbättra förutsättningarna för arbetskraftsinvandring. Det handlar bland annat om att begränsningen av den sammanlagda tillståndstiden för arbetstillstånd tas bort åtgärder och om att stoppa de omdebatterade kompetensutvisningarna. Där får han medhåll från Andreas Åström på Almega.

− Särskilt viktigt är förslaget att ingen ska kunna utvisas på grund av smärre fel, säger Andreas Åström.

Men han ifrågasätter förslaget om bindande anställningsavtal.

− Förslaget om att företag måste sluta bindande anställningsavtal med medarbetare innan Migrationsverket har avgjort ärendet kommer slå mot företag som är beroende av arbetskraftsinvandrare. Detta kommer särskilt att drabba små växande företags möjligheter att rekrytera nödvändig arbetskraft utifrån, säger Andreas Åström.

− Det är ineffektivt och verkningslöst, konstaterar Magnus Wallerå.

Ygeman och Socialdemokraterna lever fortfarande i villfarelsen att man kan få arbetslösa i jobb genom att hindra någon annan att arbeta.

Och även Caspian Rehbinder på Timbro är kritisk till förslaget.

”Bindande anställningserbjudande är ett slag i luften. Flera statliga utredningar har konstaterat att en sådan reform inte skulle göra någon nytta för arbetstagarna, vara helt verkningslöst mot fusk, och dessutom gå rakt emot den svenska modellen”, säger han i en skriftlig kommentar och fortsätter:

”Ygeman och Socialdemokraterna lever fortfarande i villfarelsen att man kan få arbetslösa i jobb genom att hindra någon annan att arbeta. Men man får inte ner arbetslösheten genom att stoppa företag från att rekrytera eller genom att färre får komma till Sverige för att jobba.”

Vill kriminalisera handel med arbetstillstånd

Magnus Wallerå menar att det finns andra, mer effektiva, förslag i slutbetänkandet om ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring. Det handlar bland annat om att kriminalisera handel med arbetstillstånd, om exploatering av utländsk arbetskraft och om en skyldighet för Migrationsverket att anmäla oegentligheter inom personlig assistans. Men han föreslår också andra lösningar.

− Svenskt Näringsliv har tagit fram en näringslivsagenda med ett antal förslag för att motverka kriminalitet inom arbetskraftsinvandring, till exempel att stoppa möjligheten till spårbyte, underlätta informationsöverföring till myndigheter och stärkta kontroller inom bland annat personlig assistans.

− En väl fungerande arbetskraftsinvandring är viktig för näringslivets kompetensförsörjning och bidrar med stora skatteintäkter. Näringslivet behöver yrkesskickliga medarbetare, oavsett om vi pratar om it-tekniker eller servicetekniker. Utan den tillgången på kompetens försämras vår konkurrenskraft och näringslivets möjligheter att generera välstånd försämras, säger Magnus Wallerå.

Caspian Rehbinder menar att om regeringen verkligen hade velat komma åt arbetslösheten finns ”stora stenar att vända på”.

”Tyvärr är det stenar som Magdalena Andersson lagt där som finansminister. Högre skatter, högre bidrag, högre kostnader för att anställa och dyra, ineffektiva subventioner som enda lösning”, skriver han.