KOMPETENSKRISEN

Rashid från Afghanistan räddar Woolpowers produktion

”Vi har klarat den senaste tillväxten tack vare att vi kunnat rekrytera snabbt och haft tillgång till kompetent personal från andra länder”, säger Rashid Baratis chef Anna Sjöberg. Bild: Per Danielsson

Han kom som 17-åring från Afghanistan till Sverige. I dag är han och kollegorna från många olika länder avgörande för industriföretagets expansion. ”Jag vill ju jobba, inte hålla på med en massa papper och annat för att få bidrag”, säger Rashid Barati till TN.

– Vi har dammsugit Jämtland på sömmerskor.

Det säger Anna Sjöberg, produktionschef på Woolpower i Östersund, och sällar sig till den rad av företag inom Teko-branschen som med ljus och lykta letar efter medarbetare med hantverkskunnande. Sveriges Textil och Modeföretag, Teko, räknar bristen på sömmerskor till tusentals för de kommande åren.

I Woolpowers fall har dammsugandet efter kompetenta hantverkare, yrkestiteln är sömmerska oavsett om det är en man eller kvinna, satt fokus på människor utanför Sveriges gränser för att täcka kompetensbristen.

– Vi har klarat den senaste tillväxten tack vare att vi har kunnat rekrytera snabbt och haft tillgång till kompetent personal från andra länder. Nästan alla har med sig sömmerske- eller skräddarkompetens från sina hemländer och det är det som räddar oss och gör att vi kan expandera i den takt som vi vill.

Av de 65 sömmerskor som i nuläget arbetar med produktionen av ullkläder i fabriken i Östersund, är halva styrkan från Sverige. De har arbetskamrater från dussintalet olika länder, bland annat Afghanistan, Syrien, Iran, Pakistan, Makedonien och Turkiet. Av dem är cirka 40 procent män och 60 procent kvinnor.

Textilutbildning från Iran

En av dem som har hittat vägen till Jämtland är Rashid Barati. Rötterna finns i Afghanistan medan uppväxten skedde i Iran. Där fick han den textilutbildning som nu kommer till användning hos Woolpower, men förhållandena i Iran inbjöd inte till att stanna där.

”Att vi kan vara med och ge av våra erfarenheter gör att företaget växer och det är bra för oss alla.”

– Nej, det var svårt att få studera vidare och svårt att få jobb så jag ville söka mig vidare. Framför allt ville jag skapa mig en framtid i ett land som var fritt med de möjligheter det ger, säger han.

Det var en ambition och en livsresa som förde honom till Sverige och Östersund dit han anlände för tio år sedan, 17 år gammal.

– Jag bytte 40 graders värme mot 30 grader minus…

”Jag vill ju jobba, inte hålla på med en massa papper och annat för att få bidrag”, säger Rashid Barati. Bild: Per Danielsson

Väl här hann Rashid inte med mer än ett knappt år på gymnasiet, så den vidare utbildningen skedde på Komvux parallellt med språkundervisning på SFI.

– Sen fick jag jobb direkt, på ICA i Krokom, och när jag såg att Woolpower sökte folk med mina yrkeskunskaper sökte jag dit. Det är ju just den typen av jobb jag ville ha och här har jag varit i fem år nu.

De åren har etablerat Rashid i företaget och vid sidan av jobbet i produktionen, ansvarar han även för att utbilda och coacha nya medarbetare och planera de olika gruppernas arbetspass.

– Jag blir hela tiden bättre och bättre i jobbet. Att vi kan vara med och ge av våra erfarenheter gör att företaget växer och det är bra för oss alla.

– Själv får jag chansen att klara mig själv. Jag vill ju jobba, inte hålla på med en massa papper och annat för att få bidrag.

Ny fabrik på gång

Woolpowers tillväxtplaner innebär bland annat att en helt ny fabrik ska tas i bruk under 2022, något som i sig också kräver nyrekryteringar. Bara det senaste året har 20 sömmerskor anställts och nu behövs ytterligare ett 20-tal. Det ställer återigen kompetensbristen på sin spets.

– Den kompetens vi söker har nästan uteslutande fått sin utbildning utomlands. När de väl är här lär de sig tekniken och hastigheten snabbt. Kvar står språkkunnandet. Vi vill att våra medarbetare ska kunna prata svenska. Det skapar en arbetsgemenskap, underlättar att ta till sig arbetsinstruktioner och är även en säkerhetsfråga, säger Anna Sjöberg.

"Vi vill att våra medarbetare ska kunna prata svenska. Det skapar en arbetsgemenskap, underlättar att ta till sig arbetsinstruktioner och är även en säkerhetsfråga”, säger Anna Sjöberg. Bild: Per Danielsson

Under åren har företaget engagerat sig i projektet Innanförskapsakademien och även haft ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen i Östersund både vad gäller matchning och utbildning.

– Det har varit mycket bra och verkligen hjälpt, särskilt som vi växer snabbt just nu och måste fokusera på produktionen och hantverket.

”Den kompetens vi söker har nästan uteslutande fått sin utbildning utomlands.”

Samtidigt pågår inom företaget ett ständigt samtal kring spelregler och värdegrunder med ambition att skapa en välkomnande och inkluderande arbetsplats. Det sker bland annat genom att alla nya medarbetare får en handledare som stöttar vid upplärningen i produktionen.

– Det skapar en tillit hos alla och en samsyn kring hantverket. Alla plagg ska vara lika oavsett tidigare erfarenheter och i det hjälper vi varandra. För oss är det en förmån att ha lyckats hitta alla de här medarbetarna som har den yrkeskompetens de har. Utan dem hade vi inte kunnat expandera och göra affärer i den takt vi vill, säger Anna Sjöberg.