JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

Myndighet portar gravida från att arbeta – ”Väljer män framför kvinnor”

Jenny Gotthardsson, områdeschef vid Bolidens gruva i Garpenberg, Åsa Dahlfors, arbetsmiljöexpert på Industriarbetsgivarna, och Karin Persson, arbetsledare i Garpenbergsgruvan. Bild: Pressbilder

Arbetsmiljöverket vill att gravida och ammande gruvarbetare ska förbjudas att arbeta under jord. Det skulle göra att jämställdheten i branschen bromsar in. ”Kvinnor känner sig utpekade", säger Jenny Gotthardsson på Boliden.

Förslaget går tvärsemot gruvbolagens jämställdhetsarbete, enligt Åsa Dahlfors, arbetsmiljöexpert på Industriarbetsgivarna.

– Det är mycket olyckligt och gruvbolagen är förtvivlade. De jobbar hårt med att attrahera fler kvinnor och plötsligt kommer signalen från myndighetshåll att det är farligt för kvinnor att arbeta under jord.

Arbetsmiljöverkets förslag indikerar att arbetsgivare inte gör seriösa riskbedömningar, säger Åsa Dahlfors på Industriarbetsgivarna.

1995 implementerade Sverige EU:s direktiv om arbete för gravida, nyförlösta och ammande. Enligt de svenska föreskrifterna ska arbetsgivaren, när en kvinna säger att hon är gravid, göra en noggrann riskbedömning av arbetet så att hon kan arbeta så säkert som möjligt.

Går det inte att ordna inom ramen för det ordinarie arbetet ska kvinnan omplaceras till mer lämpliga arbetsuppgifter. Om arbetet sker ovan eller under jord har inte varit en faktor om det inte har med ökade risker i arbetet att göra.

Men nu vill Arbetsmiljöverket ändra tolkningen när det gäller gruvarbete. Föreskrifterna föreslås ändras så att gravida kvinnor, så snart de har meddelat arbetsgivaren om graviditeten, ska förbjudas att fortsätta med sitt gruvarbete under jord, utan att det föregås av någon riskbedömning.

”Inga belägg för att det inte sköts”

Samtidigt presenterar myndigheten ingen ny forskning eller statistik i samband med förslaget utan hänvisar bara till EU-direktivet från 1992, enligt Åsa Dahlfors.

– Att byta tolkning efter 26 år är både märkligt och rättsosäkert. Ingenstans framgår det att EU anser att vi har gjort fel. Det indikerar snarast att arbetsgivare inte skulle göra seriösa riskbedömningar, men det finns inga som helst belägg för att det inte sköts, säger hon.

– Vi ser fram emot den konsekvensutredning som Arbetsmiljöverket har lovat att presentera och hoppas att det framgår vad som ligger till grund för deras omtolkning av direktivet, fortsätter hon.

”Att byta tolkning efter 26 år är både märkligt och rättsosäkert”

Jenny Gotthardsson, områdeschef vid Bolidens gruva i Garpenberg, konstaterar att de är vana vid att arbeta med riskbedömningar och att det fungerar bra.

– Det här är inte ett bra förslag. Gruvarbete kan innebära många olika arbetsmoment och miljöer. Därför tycker vi att riskbedömning är ett bra verktyg för medarbetare som är gravida eller som har andra tillstånd som vi kan behöva anpassa arbetet efter.

Att förbjuda gravida gruvarbetare att arbeta under jord får verksamheten att låta farligare än vad den är, konstaterar Jenny Gotthardsson, områdeschef vid Bolidens gruva i Garpenberg. ”Det kan påverka hur våra medarbetare, både kvinnor och män, ser på vår verksamhet. I värsta fall kan det också göra så att de som rekryterar i högre grad väljer män framför kvinnor.” Bild: Pressbild

Hon påpekar att gruvnäringen i och med ökad digitalisering och automation har genomgått stora förändringar bara under de senaste 5–10 åren. Allt mer gruvarbete utförs i kontrollrum eller produktionscentraler som är placerade under jord.

– Det är där det moderna gruvarbetet finns. Vi jobbar på ett helt annat sätt idag än vad vi gjorde för 25 år sedan då EU kom med sitt direktiv. Därför blev vi väldigt förvånade över att frågan kom upp nu.

”Ett förbud skulle göra att kvinnor känner sig utpekade och det får vår verksamhet att låta farligare än vad den är”

Samtidigt är det ett faktum att det finns risker med att jobba under jord i en gruva och att det tillkommer ytterligare risker för den som är gravid. Och då är riskbedömning en bra metod för att slå fast om riskerna går att hantera – utifrån arbetsuppgifterna, individen själv och hur arbetet i gruvan är organiserat, konstaterar hon.

– En graviditet kan se väldigt olika ut. Visar det sig att riskerna inte går att hantera på ett tillfredsställande sätt omplaceras medarbetaren under graviditeten – till andra arbetsuppgifter eller till en annan avdelning. Vi försöker lösa det så att det blir ett tillfälle till kompetensutveckling.

Kvinnor känner sig utpekade

Liksom många andra gruvbolag arbetar Boliden hårt för att öka jämställdheten. Det arbetet skulle försvåras av ett förbud och göra gruvarbete mindre attraktivt för kvinnor, påpekar hon.

– Ett förbud skulle göra att kvinnor känner sig utpekade och det får vår verksamhet att låta farligare än vad den är. Det kan påverka hur våra medarbetare, både kvinnor och män, ser på vår verksamhet. I värsta fall kan det också göra så att de som rekryterar i högre grad väljer män framför kvinnor.

Jenny Gotthardsson anser dessutom att det är konstigt att förslaget även omfattar den som ammar.

– Det är helt olika risker för den som är gravid jämfört med den som ammar. Amma kan man ju dessutom göra under lång tid efter att man är tillbaka på jobbet. Att då per definition förbjuda arbete under jord tycker vi inte är rimligt.

”Vad menas egentligen med gruvarbete?”

Karin Persson, arbetsledare i Garpenbergsgruvan, tidigare bergarbetare, berättar att det numera finns flera så kallade automationskontor under jord där medarbetare sitter i ett kontorslandskap och styr gruvmaskinerna. På så sätt är de nära produktionen även om de inte är ute i bergrummen.

– Men om ett totalförbud mot gruvarbete under jord införs för gravida försvinner den möjligheten för dem. Och vad menas egentligen med ”gruvarbete”? Är det när man jobbar vid produktionsgavlarna eller när man sitter på ett kontor under jord?

”För alla företag som kämpar för att bli mer jämställda är ett sådant här förslag ett steg tillbaka”

Det går inte att jämföra gruvarbete idag med hur det var förr, påpekar hon. Förr förknippades det med tungt kroppsarbete, men nu utförs arbetet till stora delar med maskiner och automatiserade processer. Så är det i Sverige, men standarden kan skilja mycket mellan EU:s länder.

– Garpenbergsgruvan ligger i den tekniska framkanten medan det i andra delar av Europa finns kvar skitiga kolgruvor. Eftersom förutsättningarna ser så olika ut är det svårt att dra alla över en kam och då har vi stor hjälp av de riskanalyser vi gör.

Karin Persson, arbetsledare i Garpenbergsgruvan ser inget skäl till att den som är gravid ska plockas bort från sitt arbetslag och behöva vara ovan jord och långt ifrån verksamheten där hon är anställd. ”Det är ju inte automatiskt är ett hinder att vara gravid men ändå ska kvinnor särbehandlas”. Bild: Pressbild

De senaste åren har gruvan anställt fler kvinnor än någonsin, men Karin Persson är orolig för att det leder till färre kvinnliga sökande om de inte får vara på sin arbetsplats om de blir gravida.

– Det är ju inte automatiskt är ett hinder att vara gravid men ändå ska kvinnor särbehandlas. För alla företag som kämpar för att bli mer jämställda är ett sådant här förslag ett steg tillbaka.

Halkar efter i karriären

Kontoren under jord ser precis ut som de ovan jord förutom att de saknar dagsljus, berättar Karin Persson.

– När vi nu har så fina kontor på 1054-metersnivån ser jag inget skäl till att den som är gravid automatiskt ska plockas bort från sitt arbetslag och behöva vara ovan jord och jättelångt ifrån verksamheten, den avdelning där man är anställd.

Den som förflyttas riskerar att komma ifrån gruppen och att halka efter kompetens- och karriärmässigt.

– Kan gravida jobba på våra automationskontor är de kvar i produktionen och samtidigt de kan bredda kompetensen. Det känns fel att de ska behöva börja om från ruta ett när de kommer tillbaka.

Att även ammande skulle förbjudas att arbeta under jord förstår inte Karin Persson.

– Då blir man också utpekad som kvinna. Jobbet kan ju inte lägga sig i om man ammar och dessutom har medarbetaren ingen skyldighet att berätta om det. Det blir hur tokigt som helst.

Ingår i en remiss

Torben Vincentsen, avdelningschef på Arbetsmiljöverkets regelavdelning, säger i en skriftlig kommentar till TN att förslaget ingår i en remiss som Arbetsmiljöverket har skickat ut om den stora regelförnyelse som pågår.

"Vi går nu igenom alla remissvar och kan ännu inte svara på hur vårt slutliga förslag kommer att utformas, vi beaktar de synpunkter som kommit in från våra remissinstanser”, skriver han.

Arbetsmiljöverket håller också på att utvärdera om den här föreslagna ändringen skulle få oönskade negativa konsekvenser, till exempel för branschens jämställdhetsarbete eller kvinnors möjlighet att utföra sitt arbete på lika villkor, förklarar Torben Vincentsen.

”Det här förslaget till ändring är en omtolkning av ett äldre EU-direktiv. Vi behöver kunna göra omtolkningar av gamla direktiv så att våra föreskrifter är ajour med dagens forskning och beaktar den tekniska utveckling som har skett i branschens arbetsmiljö, där har det gjorts stora framsteg.”