REGELKRÅNGLET

Svenskt Näringsliv: Så kan Arbetsmiljöverket reformeras

Bild: Naina Helén Jåma/TT

Det finns en uppenbar risk att Arbetsmiljöverkets effektivitet bedöms utifrån hur många fel som upptäcks snarare än hur arbetsmiljön utvecklas, skriver Anna Bergsten och Amelie Berg, Svenskt Näringsliv, på Altinget.

Det finns ett missnöje bland arbetsgivare hur Arbetsmiljöverket agerar. Pandemin har ännu tydligare visat att inte ens ansvariga myndigheter har haft en tydlig bild av hur arbetsgivare ska agera. Svenskt Näringsliv föreslår därför i en ny rapport hur Arbetsmiljöverket kan reformeras, skriver Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert och Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert, i en debattartikel i Altinget.

Det finns delar i myndighetens arbetssätt som fungerar bra och som bidrar till en utvecklad arbetsmiljö. Men det finns mycket som kan förbättras, menar de.

”När arbetsgivare avstår från att kontakta myndigheten av rädsla för att hamna på en ”svart lista” har man hamnat snett”, skriver Anna Bergsten och Amelie Berg på Altinget.

Svenskt näringsliv: Arbetsmiljöverket måste sluta jaga pinnar