DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Företagare i upprop mot regeringen: ”Sluta exkludera oss”

Bild: OSS Reklambyrå, Visby, Privat, Björn Larsson Rosvall/TT

Magdalena Anderssons linjetal som nyvald partiledare innehöll inte ett ord om småföretagare. Det har fått många jobbskapare att se rött. ”Varför missar politikerna den här gruppen?” undrar företagaren Mats Eriksson. Nu har han startat ett upprop som har fått stor respons.

Företagaren Mats Eriksson lyssnade förväntansfullt på Magdalena Anderssons tal under Socialdemokraternas kongress.

– Hon pratade om jobbpolitik. Då tänkte jag att hon äntligen skulle nämna företagarnas betydelse. Men det hände aldrig. Hon riktar sig istället till fackförbunden, inte ett ord om Sveriges småföretagare.

Mats Eriksson som driver En företagares vardag har jobbat i 15 år med att lyfta frågan om småföretagens villkor i Sverige.

– 4 av 5 jobb skapas hos mindre företag. De är samhällsbärande. Varför missar politikerna på riksnivå den här gruppen?

Startar upprop

Efter talet startade Mats Eriksson ett upprop på Facebook.

– Jag har fått väldigt stor respons. Folk verkar känna igen sig. Det är inte bara företagare som känner igen sig. Det finns gott om kommunpolitiker som gör ett fantastiskt jobb för de lokala företagen, men de känner sig inte hörda i sina partier.

”Sluta exkludera oss!”

Mats Eriksson önskar sig en större förståelse för företagarnas vardag från Magdalena Andersson och regeringen.

– Det handlar om framtidens jobbskapare. Det är där sysselsättningen ökar. Magdalena Andersson behöver inte lova en massa saker, men hon behöver lära sig att förstå en företagares vardag så att vi kan bygga samhället tillsammans.

– Sluta exkludera oss!

1,3 miljoner försörjer sig inte genom jobb

Samtidigt pekar Svenskt Näringsliv på att företagen är lösningen för att få personer långt från arbetsmarknaden i jobb. Färska siffror visar att över 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder inte försörjer sig genom arbete. Företagarna Michael Prising och Sven-Olof Gudmundsson menar att utanförskapet borde vara den viktigaste valfrågan och att det krävs en gemensam kraftsamling från politiken, facken, myndigheterna och företagen.

– Det är väldigt problematiskt. Det är absolut en av de största utmaningarna vi har framöver och lösningen är att få människor i arbete och där kan företagen vara med och bidra, sa Michael Prising, vd på Feskarn i Uppsala, nyligen till TN.

– Företagen vill vara med och göra det här för samhället. Men det måste bli lättare och billigare att anställa. Det behövs även incitament för att arbeta, skiljer det sig för lite i lönsamheten i att jobba eller vara arbetslös då kommer inte den här situationen att lösas, fyllde Sven-Olof Gudmundsson i.

”Det skulle underlätta om politikerna var mer insatta i våra förutsättningar”

Entreprenörsprofilen Pigge Werkelin instämmer i kritiken.

– Allt för många politiker tar inte företagarna på allvar. Vi är motorn för ekonomin, både små och stora företag, men regelverket är bara anpassat efter det riktigt stora företagen. Det skulle underlätta om politikerna var mer insatta i våra förutsättningar, säger han till TN.

”Tomma ord skapar ilska”

Att politikernas förståelsen för mindre företag är begränsad har blivit extra tydligt under pandemin, menar Pigge Werkelin, som är verksam på Gotland där många av företagen är små.

– Småföretagarna har jobbat på under krisen. Många av dem har inte fått en krona trots att de nästan har gått under medan storföretagen har fått krisstöd. Jag tror att det beror på att även stöden utformades med storföretagen i åtanke. Här på landsbygden är majoriteten mindre företag med tio eller färre anställda.

"Politikerna tar inte företagarna på allvar”, säger Pigge Werkelin. Bild: OSS Reklambyrå, Visby

Pigge Werkelin är övertygad om att företagare hade kunnat göra mer för att motverka utanförskapet om det hade funnits bättre förutsättningar.

– Entreprenöriella företagare älskar utmaningar. Många av samhällsproblemen hade kunnat lösas med hjälp av bättre dialog. Det finns massor av duktiga människor som inte kan språket. Det kan de lära sig ute på företagen, säger han och fortsätter:

– Jag hade velat se att företagen och politikerna kunde jobba mer ihop som ett lag för att tackla samhällsutmaningarna. Nu känns de snarare som motståndare. Politiker säger ofta att de vill värna oss, men det blir mer som ett hån när de säger så utan att agera. Tomma ord skapar ilska.

Tomma ord skapar ilska.

Ett av alla företag som trots situationen tar samhällsansvar är Hotell Wilhelmina i just Vilhelmina. Precis som väldigt många andra företag i besöksnäringen drabbades hotellet av ett hårt bakslag i samband med coronakrisen. Men ägaren Magnus Norlin berättar att de valde att göra något positivt av situationen – när de nu hade en massa extratid.

– Vi har haft möjlighet att lära känna och skola in nya medarbetare på ett annat sätt. Och vi har gjort det mycket på deras villkor, eftersom språket ofta är en flaskhals. Nu fick det ta den tid det tog, säger han.

”Nu när staten stängde ner oss och gav oss näringsförbud, så måste man också försöka sopa upp resterna”, säger Magnus Norlin på Hotell Wilhelmina. Bild: Privat

Genom utbildningsföretaget Iris fick Hotell Wilhelmina tips om nyanlända personer som behövde få en fot in på arbetsmarknaden och som skulle kunna vara lämpliga för företaget. De fick under en period arbetsträna på hotellet och få enklare arbetsuppgifter, som inte kräver kunskaper i svenska språket. Alla gick parallellt med ordinarie personal. På så sätt fick både den nyanlände och Magnus Norlin med medarbetare en känsla för varandra.

– Det är nyckeln. För om man inte känner till folks kompetenser, så är det svårt att ta tillvara på dem, reflekterar Magnus Norlin.

– Jag har lärt känna så otroligt mycket trevliga människor som jag förmodligen aldrig skulle ha fått chansen att träffa annars.

Önskar att regeringen bidragit mer

Nu börjar konferensgästerna komma tillbaka till hotellet och läget ser betydligt ljusare ut än det gjorde mitt i värsta krisen. Men nu uppstår istället nästa problem – kompetenskrisen börjar återigen bli skriande i hela besöksnäringen.

– Nu står vi utan personal, för det är så många som har lämnat branschen.

Nu när staten stängde ner oss och gav oss näringsförbud, så måste man också försöka sopa upp resterna

Och det är en viktig anledning till att han vill fortsätta arbeta med nyanlända: de kan bidra till att företaget får tillräckligt med personal när det är tillbaka till de bokningsnivåer som fanns innan pandemin. Redan nu är några av de som har arbetstränat på hotellet anställda på timme och Magnus Norlin räknar med att det ska bli mer arbetstillfällen längre fram.

Men det är tufft och kostar pengar att utbilda personal – pengar som delvis saknas efter ett och ett halvt år av coronakris. Där hade han gärna sett att regeringen hade bidragit.

– Nu när staten stängde ner oss och gav oss näringsförbud, så måste man också försöka sopa upp resterna.

– Vi drev inte näringsverksamhet med bidrag och stöd innan coronakrisen, men genom restriktionerna blev företaget sönderslaget, säger Magnus Norlin.

Facebook: Ett upprop för en företagsammare vardag