KOMPETENSKRISEN

Debatt: Slopa höjda försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare

Bild: Tomas Oneborg / SvD / TT

Regering och riksdag behöver fatta beslut som ger arbetsgivarna ökade möjligheter att trygga kompetensförsörjningen i näringslivet, välfärden och de statliga myndigheterna. Inför etableringsjobben och slopa det höjda försörjningskravet på arbetskraftsinvandrare, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv, SKR och Arbetsgivarverket, på Altinget.

På tio års sikt är prognosen att sysselsättningsökningen stannar vid 144 000 personer. Under samma period ökar personalbehovet, enligt skribenternas beräkningar, med 175 000 personer i näringslivet, med 75 000 i kommunerna och regionerna och med 15 000 inom staten. Kompetensutmaningen går inte att lösa enbart genom att rekrytera fler, menar Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv, Caroline Olsson, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKR och Anna Falck, förhandlingschef på Arbetsgivarverket.

”Vi tar gärna vårt ansvar, men i ett exceptionellt läge krävs nya initiativ av ansvariga politiker. Regering och riksdag behöver fatta beslut som ger arbetsgivarna ökade möjligheter att trygga kompetensförsörjningen i näringslivet, välfärden och de statliga myndigheterna. Börja med att införa etableringsjobben och slopa det höjda försörjningskravet på arbetskraftsinvandrare”, skriver de.

Altinget: SKR, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket: Slopa höjda försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare