KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Industrin: Reformtakten måste öka

Det är nu 100 dagar sedan regeringen tillträdde. Bild: Fredrik Sandberg/TT

”Svensk industri möter en allt hårdare konkurrens från andra industrinationer och har aldrig varit mer utmanad”, skriver 14 företrädare för svensk industri på Di Debatt.

De har tagit fram 41 förslag som regeringen kan genomföra under den här mandatperioden för att öka konkurrenskraften.

Det handlar bland annat om att stärka samhällets motståndskraft vid kriser, att värna globalisering och öppenhet samt att förbättra tillståndsprocesserna.

Dessutom efterlyser de ett fokus på kraftproduktion, miljötillståndprocesser och kompetensförsörjning.

"Sveriges välmående är intimt sammanlänkat med industrins och om inte tillväxt, jobb och klimatomställning ska äventyras måste ett stort antal konkreta politiska åtgärder genomföras nu”, skriver debattörerna.

Di Debatt: Debatt: Sveriges konkurrenskraft är utmanad – industrin efterlyser ett handslag med regeringen

Om debattörerna:

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Jenny Svärd, vd Byggmaterialindustrierna

Eva Glückman, vd Grafiska Företagen

Ellen Einebrant, vd Återvinningsindustrierna

Mårten Sohlman, vd Sveriges bergmaterialindustri

David Johnsson, vd Trä- och möbelföretagen

Jonas Hagelqvist, vd Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna

Maria Sunér, vd SveMin

Annika Roos, vd Jernkontoret

Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare

Björn Hellman , vd Livsmedelsföretagen

Stefan Borg, förbundsdirektör TEKO