DEBATTEN OM MINIMILÖNER

Parterna: EU måste respektera den svenska modellen

Susanna Gideonsson, ordförande LO, Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv, och Martin Linder, ordförande PTK. Bild: Pressbild, Sören Andersson, Linus Meyer

Det är inte rimligt att vi parter ska behöva kämpa i varje enskild EU-förhandling för att säkerställa den svenska kollektiv­avtals­modellens överlevnad, skriver Svenskt Näringsliv, LO och PTK på SvD Debatt.

När Sverige gick med i EU – som i huvudsak varit positivt för företag och arbetstagare – gjordes det efter fulla försäkringar om att det inte skulle kräva några ändringar av den svenska kollektiv­avtals­modellen. Det fungerade länge men inte längre.

”Det senaste och mest oroväckande exemplet är direktivet om minimi­löner som Europa­parlamentet och minister­rådet nu formellt antar. Arbets­marknadens parter i Sverige har framgångs­rikt påverkat förhandlingen och den slutliga utformningen av direktivet, med resultatet att Sverige varken kommer att behöva införa lagstadgade minimi­löner eller allmän­giltig­förklara kollektiv­avtal. Men direktivet är fortfarande problematiskt av principiella och rättsliga skäl”, skriver Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv, Susanna Gideonsson, ordförande LO, och Martin Linder, ordförande PTK, på SvD Debatt.

SvD: ”EU måste respektera den svenska modellen”