DEBATTEN OM MINIMILÖNER

Parterna: Bra att minimilönedirektivet hålls på miniminivå

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L). Bild: Lars Schröder/TT

Utredaren har lyssnat på parterna under utredningen om genomförandet av EU:s direktiv om tillräckliga minimilöner, uppger parterna.

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg tog på fredagen emot betänkandet från utredningen om genomförandet av EU:s direktiv om tillräckliga minimilöner.

– Utredaren har samarbetat nära och lyssnat på parterna under utredningen. Utredningen står upp för den svenska arbetsmarknadsmodellen, vilket innebär att genomförandet inte kommer att gå utöver vad direktivet som ett minimum kräver, säger Torbjörn Johansson avtalssekreterare på LO, i en kommentar.

Hösten 2018 bildade parterna i den privata sektorn, LO, PTK och Svenskt Näringsliv, Arbetsmarknadens EU-råd. Syftet är att långsiktigt tillvarata gemensamma intressen i arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå.

Pressmeddelande: Bra att genomförandet av minimilönedirektivet hålls på miniminivå