KOMPETENSKRISEN

Debatt: Sex förslag för att lösa kompetensförsörjningen till energiomställningen

Bild: Johan Nilsson/TT

Sveriges nästa regering måste lösa kompetensförsörjningen för energiomställningen omgående, skriver representanter för elbranschen på Altingets debattsida.

Det behövs tekniker, ingenjörer och annan kompetens för att bygga ut elnät och ny elproduktion och uppnå de uppsatta klimatmålen, skriver Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen och Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Debattförfattarnas föreslår bland annat att man tydligare kopplar utbildningssystemet till energiomställningens behov av arbetskraft, satsar på fler utbildningsplatser och underlätta praktik och lärlingsprogram.

Altinget Debatt: Sex förslag för att lösa kompetensförsörjningen till energiomställningen