DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Svenskt Näringsliv: Ukrainska flyktingarna måste få jobb snabbt

Bild: Sören Andersson

Sverige står inför ett vägval: tiotusentals fler utlandsfödda i utanförskap, eller en ny modell för hur människor kan komma in på arbetsmarknaden. Det skriver Karin Johansson, vice vd Svenskt näringsliv, på Aftonbladet debatt.

Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät, som gjordes före kriget bröt ut, visar att tre av tio rekryteringsförsök misslyckades förra året. Men förutsättningarna har inte förbättrats, istället riskerar personer i utanförskap att öka kraftigt, menar Karin Johansson.

”Sverige har chansen att göra rätt den här gången, att lyckats med det som inte fungerade till exempel under migrationskrisen 2015. För att bekämpa kombinationen av utanförskap och arbetskraftsbrist behöver matchningsinsatserna sättas in tidigt”, skriver hon.

För att hantera situationen krävs rätt reformer snabbt, understryker hon. Bland annat handlar det om flexibla anställningsformer, stramare ersättningssystem och att berörda myndigheters attityd är såväl flexibel som serviceinriktad.

Aftonbladet debatt: Svenskt Näringsliv: Ukrainska flyktingarna måste få jobb snabbt