DEBATTEN OM FRISKOLORNA

S vill avskaffa kötid till friskolor – "Leder till ökad segregation”

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) presenterar förslag om "ett mer likvärdigt och rättvist skolval". Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Utbildning (TT)

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) vill ta bort kötid som urvalsgrund för. Istället vill regeringen se lottade eller kvoterade platser, rapporterar TT. ”Risken är att det leder till ökad segregation”, säger skolexperten Magnus Wallerå, Svenskt Näringsliv.

– Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag som syftar till att öka likvärdigheten i den svenska skolan. Vi för in i skollagen att huvudmän ska verka för en allsidig social sammansättning för elever på sina skolor, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) vid en pressträff.

– Det är hög tid att vi stoppar paxningen genom att avskaffa köer till fristående skolor, säger Lina Axelsson Kihlblom.

För ett par år sedan föreslog en av regeringen beställd utredning att hela kösystemet till friskolor skulle slopas, till förmån för lottade eller kvoterade platser till eftersökta skolor, skriver TT. Att kunna låta ett barn köa redan från födseln, eller i flera år, stänger ute barn som är födda sent på året. Det stänger också ute barn vars familj är ny på orten och barn vars föräldrar inte är insatta i skolvalssystemet, var argumenten.

Magnus Wallerå, avdelningschef för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv, anser att ett lotteri inte löser skolans verkliga problem.

– Jag har svårt att se hur regeringens förslag ska kunna genomföras i praktiken. Risken är att det leder till ökad segregation, vilket knappast kan vara regeringens intentioner. För att få tillstånd måste en friskola kunna visa att det finns en efterfrågan från föräldrar och elever. En kö visar detta, säger han.

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas Riksförbund, anser att Skolsverige förtjänar bättre

– Återigen ett förslag från den socialdemokratiska regeringen som helt saknar perspektivet att höja skolans kvalitet utan riktar sin udd mot en hel bransch - landets friskolor. Det kommer att drabba elever, lärare och föräldrar. De som jobbar och går i skola. Det är sorgligt. Dessutom struntar regeringen åter i att presentera konsekvensanalyser. Skolsverige förtjänar bättre, säger hon i ett pressmeddelande.

Regeringen vill också att skolhuvudmannen ska verka för en allsidig social sammansättning av elever:

– Vad begreppet ”allsidig social sammansättning” innebär framgår inte. Annat än att det ska ses utifrån hur elevsammansättningen i stort ser ut. Hur då friskolor ska kunna leva upp till detta via lotten utan att välja bland eleverna är ett mysterium, säger Ulla Hamilton.

TV4: Regeringen vill slopa köer till friskolor