DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Debatt: Märkligt att L vill skriva om friskolornas historia

L:s partiledare Johan Pehrson och skolminister Lotta Edholm. Bild: Lars Schröder

Friskolereformen är en frihetsreform som ger familjer makt över ett viktigt beslut. Därför är det märkligt att L vill revidera historieskrivningen, skriver fyra friskolegrundare på Aftonbladet Debatt.

Liberalerna med partiledaren Johan Pehrson och skolminister Lotta Edholm i första ledet verkar ha bestämt sig för att revidera historieskrivningen genom att hävda att friskolesystemet drevs fram som en effektiviseringsåtgärd.

Det får oss att undra om detta är regeringens nya linje, skriver friskolegrundarna i Aftonbladet.

Om debattörerna

  • Anita Westerberg, grundare och vd Hudikskolan/Hudikgymnasiet
  • Marie Pilfalk, grundare och skolchef Broholmsskolan, vice ordförande Friskolornas riksförbund
  • Camilla Samuelsson, vd, grundare och skolchef Villa Montessori Ystad
  • Marika Bonde Dahlström, medgrundare och rektor Natur- och miljöskolan i Åmål

Aftonbladet: Står regeringen upp för det fria skolvalet?