DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Friskolan räds inte ny skolpolitik

Academedia släpper resultatrapport. Arkivbild. Bild: Jessica Gow

Ekonomi/Skola (TT)

Academedia följer sin strategi och växer stadigt. Friskolekoncernen räds inte de nya politiska vindarna.

– Det är lite högt tonläge nu. Men det har det ju varit till och från genom åren, säger vd Marcus Strömberg.

Intäkterna ökade med tio procent till 4,6 miljarder kronor under perioden januari-mars, jämfört med samma tid i fjol. Vinsten ökade med 60 miljoner till 422 miljoner kronor, visar kvartalsrapporten.

– Vi närmar oss 200 000 nu som går på våra skolor på ett eller annat sätt, säger Strömberg.

Att som privat företag verka på den svenska skolscenen har sina risker. På senare tid har fler partier börjat svänga, som Liberalerna och Centerpartiet, mot att bli något mindre välvilligt inställda till friskolorna. Bland annat har en utredning föreslagit mer offentlig insyn i de privata skolorna.

Ökar förtroendet

– Jag välkomnar det. Vilket förslag det exakt kommer att bli, det får väl politiken diskutera nu helt enkelt, säger Strömberg och hoppas att det ökar förtroendet för privat välfärdsverksamhet i ett bredare perspektiv.

Academedia, som är den största friskolekoncernen i Sverige, har vissa problem att nå upp till rikssnittet för lärarbehörighet.

– Nej, men det är en viktig fråga för oss. Sen har ju friskolor en historia där vi också har tagit in annan kompetens i skolan. Och det tror jag var en viktig del av det.

– Men jag skulle vilja säga att vi har väldigt stort fokus på detta nu. Vi gör från Academedias sida den största ökningen av lärarbehörigheten som jag tror någon huvudman gör det här året, fortsätter Strömberg.

Betygen

Om debatten kring betygsinflation, att betygen är högre generellt än vad de centrala proven anger, säger han:

– Det finns ju en utredning nu och jag menar att den enklaste och tydligaste vägen är att ha fler prov. Göra dem centralt rättade, gärna automatiskt rättade och låta dem påverka betygen mer, säger han och pekar på att problemet finns i både privata och kommunala skolor.

Olle Lindström/TT