DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Cementkrisen långt ifrån över trots regeringsbesked

Bild: Claudio Bresciani / TT, Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Regeringen ger grönt ljus för att förlänga Cementas tillstånd för att bryta kalk, men många frågor kvarstår. ”Cementkrisen är inte inställd”, säger experten Nicklas Skår. I många branscher ligger varselhoten kvar.

Innan regeringsbeslutet om att förlänga Cementas tillstånd för att bryta kalk i Slite fram till årsskiftet 2022 upprepade företaget varningar om att det kan uppstå akut cementbrist. Och även efter beslutet råder oro i flera branscher, inte minst i byggbranschen.

– Det här var ett nödvändigt beslut för att undvika ett akut byggstopp. Men regeringen borde ha valt en betydligt längre tillståndsperiod. Svensk industri har en mycket viktig roll i den nödvändiga klimatomställningen, och då behövs trygghet och långsiktiga villkor. Nu lägger regeringen krokben för den nödvändiga klimatomställningen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Även med det nya beslutet på plats råder stor osäkerhet om tillgången till cement för bygg- och anläggningsbranschen och övrig industri framöver, konstaterar hon.

– Flera miljöorganisationer har dessutom sagt att de kommer att överklaga regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Skulle domstolen välja att ta upp målet och dessutom inhibera regeringens beslut kan vi snabbt vara tillbaka på ruta ett. Då har vi snart ett akut byggstopp, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten är inne på samma linje. Det är helt nödvändigt att få ett längre tillstånd på plats.

– Hela lösningen är mycket sårbar. Dagens beslut avvärjer inte risken för varsel i basindustrin, säger han.

”Flera miljöorganisationer har dessutom sagt att de kommer att överklaga regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Skulle domstolen välja att ta upp målet och dessutom inhibera regeringens beslut kan vi snabbt vara tillbaka på ruta ett. Då har vi snart ett akut byggstopp”, säger Catharina Elmsäter-Svärd. Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

Nicklas Skår, projektledare för Svenskt Näringslivs miljötillståndsprojekt, menar att beslutet innebär att man snabbt blir helt beroende av kalk från Nordkalk, men att det bara kommer att täcka ungefär häften av behovet.

– Cementkrisen är inte inställd. Cementa har åtta månaders kalk kvar. De kan alltså bryta den över längre tid men det blir inte mer, säger han.

– Vi får ett andningshål. Men om Högsta förvaltningsdomstolen underkänner är vi tillbaka på ruta 1, lägger han till.

Han är kritisk till regeringens uttalanden:

– Det låter som att regeringen vill lägga skulden för ett eventuellt stopp eller brist på cement i framtiden på domstolen och näringslivet. I realiteten är det regeringen och riksdagen som har fattat beslut om de lagar som tillämpas.

En rad branscher drabbas

Börjar cementen, som görs i Slite, att sina påverkar det företagen i landet negativt. 44 procent bedömer att det innebär problem. Det visar nya siffror från Svenskt Näringsliv.

Värst är det för byggindustrin. Åtta av tio företag svarar att de drabbas hårt av ett stopp i cementproduktionen. Men även transportsektorn, 45 procent, och industrin, 44 procent, räknar med negativa konsekvenser. Även omkring en tredjedel inom handeln, tjänstesektorn och besöksnäringen uppger att de drabbas.

Av de som angett att de skulle drabbas, så svarar drygt hälften att den uppkomna situationen kan leda till personalneddragningar.

Nicklas Skår, projektledare för Svenskt Näringslivs miljötillståndsprojekt. Bild: Ernst Henry Photography

Även här är företagen inom byggsektorn mest pessimistiska. 65 procent utesluter inte neddragningar på personalsidan. Motsvarande siffra för industrin är 48 procent och för transportföretagen 47 procent.

– Att nästan hälften av företagen drabbas negativt och behöver göra personalneddragningar är mycket allvarligt. Det här är något som vi har påtalat ända sen i somras – att cementkrisen riskerar att slå direkt mot jobben, säger Per Hidesten.

Förvånar inte

Siffrorna är inget som heller förvånar Byggföretagens näringspolitiska chef Tanja Rasmusson då det stämmer överens med det som kommit fram i branschorganisationens egna undersökningar. Tanja Rasmusson på Byggföretagen anser att regeringen agerat långsamt med att förlänga tillståndet.

– Jag befarar att beslutet kring Cementa har blivit en bricka i ett större politiskt spel, och så får det inte vara, säger hon.

Vidare anser hon att regeringen brådskande måste se över miljöprövningstillstånden i Miljöbalken, som på sikt har bidragit till att stoppa viktiga företagsetableringar i Sverige.

– Det här drabbar inte bara byggbranschen utan även stål- och mineralbranschen, som även de har jätteproblem att få tillstånd. Det här handlar i grunden om svensk basindustri. Det är förvånande att Socialdemokraterna, som historiskt sett har stöttat basindustrin, tillåter situationen att gå så här långt.

Handeln drabbas hårt

Liknande reaktioner kommer från Svensk Handel. Enligt Svenskt Näringslivs enkät tror mer än hälften av handelsföretagen att de kommer att drabbas negativt om cementen sinar medan drygt en tredjedel tror på risk för uppsägningar. Det är en rimlig uppskattning, menar Svensk Handels näringspolitiske chef Mats Hedenström.

– Vi kanske inte är de som drabbas hårdast och direkt av cementbristen, men utan cement uteblir bostadsbyggandet och utbyggnaden av modern infrastruktur vilket är direkt negativt för handeln. Handeln ska vara i centrum i samhället, så när något påverkar samhället påverkar det givetvis oss, säger han.

Att handelsföretagen påverkas av cementkrisen visar också hur viktig samhällsfråga cementkrisen faktiskt är och hur angeläget det är att politikerna hittar en lösning, menar han.

– Det vore klokt av politiker att i en sådan här akut situation göra en rimlig avvägning mellan knepiga miljötillstånd och landets tillväxt och det skyndsamt. Det vore väldigt olyckligt om man väljer att blunda i sådana här lägen, säger han.

Stora projekt hotas

Även transportbranschen belyser allvaret. Flera miljöorganisationer aviserade redan innan regeringens beslut att förlänga Cementas tillstånd om fortsatt brytning att de kommer att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Transportföretagen är oroliga för att frågan ska hamna i limbo och att Sverige då drabbas av ett omfattande byggstopp.

– Det handlar inte bara om färre lastbilar och transportörer som fraktar cement och betong på våra vägar. Utan cement och betong kommer infrastruktursatsningar inte kunna genomföras som planerat, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

Naturskyddsföreningen är redo att överklaga beslutet och kommer nu att ansöka om rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen.

– Vi bedömer att vi har goda utsikter att få beslutet upphävt med tanke på de allvarliga riskerna för både miljön och rättssäkerheten. Gör vi inget riskerar vi att detta öppnar upp för att andra företag också ska få anpassade lagar, slippa ta miljöhänsyn och bedriva miljöskadlig verksamhet, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen, i en kommentar.

Men Naturskyddsföreningen gör bedömningen att det inte krävs så kallad inhibition, som innebär att Cementas kalkbrytning stoppas i väntan på dom, rapporterar DN.