BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Skogsjätten: Järnvägens kollaps hotar våra industrier – ”Går inte längre”

Magnus Svensson, chef för inköp och logistik vid SCA, menar att det bristande underhållet av järnvägen hotar industrierna. /Pressbild

Skogsindustrin drabbas också av en allt sämre infrastruktur. SCA kör timmer på järnväg som håller på att kollapsa vilket slår mot industrier och tiotusentals skogsägare. ”Järnvägen har fått förfalla i 40 års tid men nu går det inte längre”, säger Magnus Svensson, SCA:s logistikchef till TN.

Timmer flottades på svenska älvar fram till 1960-talet. Sedan dess körs trästockarna med lastbil och järnväg från skogen till fabriker längs kusten där de blir pappersmassa och trävaror. Men nu larmar den svenska skogsjätten SCA om att den allt sämre infrastrukturen slår mot verksamheten.

– Vi ser redan stora konsekvenser. Det kan inte fortsätta så här. Järnvägen har fått förfalla i 40 års tid men nu går det inte längre, säger Magnus Svensson, chef för inköp och logistik vid SCA.

Hotar svenska näringslivets konkurrenskraft

Tidningen Näringslivet har vid flera tillfällen berättat om vilka konsekvenser bristerna i infrastrukturen får för det svenska näringslivet. Stoppet på Malmbanan tidigare under vintern, en konsekvens av eftersatt underhåll, fick stora negativa effekter för gruvindustrin. Kaunis Irons vd Klas Dagertun kallade händelsen för ett nationellt haveri som politikerna måste ta tag i.

Men det är inte enbart gruvindustrin som drabbas. TN har också berättat om att Hitachi Energy i Ludvika vill producera och leverera fler produkter men kan inte det för att järnvägen inte räcker till, något som oroar vd:n Tobias Hansson.

Timmer lastas från lastbil till tåg vid en av virkesterminalerna. /Pressbild Bild: Per-Anders Sjöquist

Den bristande infrastrukturen betraktas som ett av de största hoten mot det svenska näringslivets konkurrenskraft. Enligt Svenskt Näringsliv är underhållsskulden, den summa som behövs för att återställa vägar och järnvägar till acceptabel standard, 78 miljarder kronor och den bara växer. En fjärdedel av bolagen i organisationens företagspanel uppger att de har problem på grund av att underhållet av järnvägsnätet släpar efter.

Tvärbanorna har förfallit

SCA har vid upprepade tillfällen påtalat det bristande underhållet av järnvägsnätet både för Trafikverket och politiker. Bolaget är Europas största privata skogsägare med 3 600 medarbetare i Sverige. Under årens lopp har SCA skapat ett system där fabrikerna byggts större och transporterna gjorts ekonomiskt hållbara. Timret körs med lastbilar från skogen till 13 virkesterminaler belägna i det norrländska inlandet. Därifrån körs timret med tåg till fabriker i kuststäderna Sundsvall, Umeå och Piteå.

– Tyvärr har de här tvärbanorna varit i förfall under många år och underhållet har fått stå tillbaka. Nu börjar banorna bli i så dåligt skick att det kommer att få stora konsekvenser om det får fortsätta. Vi har drabbats av urspårningar, kontaktledningar som rasat ner och växlar som frusit fast. Vi har aldrig haft så stora problem som de senaste fem åren och särskilt illa har det varit det senaste året, säger Magnus Svensson.

Problem få fram virke till industrierna

Han menar också att signalsystemet är omodernt. Det gör att tåg inte kan köras i högre hastigheter och tågen får heller inte vara för tunga.

– Det dåliga signalsystemet är ett stort problem. Ovanpå detta har vi ett nytt kapacitetsplaneringssystem som fortfarande inte fungerar som det ska och snöröjningen har försämrats kraftigt de senaste åren, säger Magnus Svensson.

SCA är till hälften självförsörjande på timmer. Resten köper bolaget in av enskilda markägare i Norrland. Bild: Henke Olofsson

SCA uppger att investeringar och underhåll av järnvägen släpat efter så mycket att bolaget stundtals haft problem med att få fram tillräckligt med virke till industrierna. Utöver dessa direkta konsekvenser drabbas även enskilda skogsägare. SCA är Europas största privata skogsägare och är till hälften självförsörjande på timmer. Den andra hälften köper bolaget in av tiotusentals enskilda markägare i Norrland.

– Störningarna i infrastrukturen leder till konsekvenser längs hela kedjan. Vi har hittills med olika insatser lyckats parera virkesbristen till våra fabriker. Men det är så att vi tidvis tvingas importera virke från andra länder, när vi samtidigt har lager med virke i inlandet, vilket är en dålig affär för skogsägarna, SCA och Sverige. Det känns märkligt när vi trots allt befinner oss mitt i skogen, säger Magnus Svensson.

Sluttande plan

Företag och näringslivsorganisationer uppvaktar regeringen och riksdagspolitiker för att få tillstånd satsningar på infrastrukturen. De hoppas se de första positiva signalerna när vårbudgeten presenteras senare i april. SCA menar att det är bråttom.

– Vi befinner oss på ett sluttande plan. Det går inte att vänta längre med att rusta upp infrastrukturen, säger Magnus Svensson till TN.