ENERGIPOLITIK

Myndighet i blåsväder: Klimataktivist fick jobb som Sveriges gassamordnare: ”Olämpligt”

Energimyndigheten har hamnat i blåsväder efter en granskning från tidningen Fokus. En aktiv i rörelsen Extinction Rebellion fick nämligen den säkerhetsklassade tjänsten som gassamordnare. Bild: Christine Olsson / TT, Fredrik Sandberg / TT, Mostphotos

En granskning i tidningen Fokus visar att Energimyndigheten anställde en aktiv i rörelsen Extinction Rebellion till en säkerhetsklassad tjänst som gassamordnare. Detta samtidigt som Sveriges fossilgas hänger på en skör tråd och både näringsliv och samhällskritisk verksamhet är beroende av den. ”Det är mycket olämpligt”, säger den tidigare gassamordnaren Gustav Boëthius till TN.

Tidningen Näringslivet har i flera artiklar visat på sårbarheten i den svenska försörjningen av naturgas. Metan (CH4), eller fossilgas som den också kallas utgör endast två procent av energin i Sverige men den volym som konsumeras används i huvudsak av företag och många av dem producerar produkter som är mycket viktiga både för näringslivet och det svenska samhället i stort. Företagen använder ofta gasen för dess molekyl, till att tillverka specialiserade produkter som i sin tur används i allt från läkemedel till livsmedelsförsörjning och vattenrening.

– Om man tycker att rent dricksvatten är en angelägenhet så är man beroende av gasen, men det är också bara ett användningsområde. Ett stopp i gasförsörjningen skulle få större konsekvenser för Sverige än så, säger Gustav Boëthius.

Gasen kommer genom ett ensamt 37 år gammalt rör mellan Dragör i Danmark till Malmö i Sverige varefter det grenar ut sig i vad som kallas det västsvenska naturgasstamnätet. Det är i huvudsak härifrån företagen på västkusten tar sin gas.

Sedan sommaren 2022 har Sverige haft en förhöjd krisnivå för gasförsörjning och risken för gasbrist bedöms som ”överhängande”. Riskerna med gasförsörjningen fick Energimyndighetens tidigare gassamordnare Gustav Boëthius att säga upp sig och skriva en bok, ”Ledningen”.

Enligt en granskning från tidningen Fokus tillföll den nya tjänsten en medarbetare som deltagit och fört talan under klimatkritiska demonstrationer arrangerade av den internationella klimatrörelsen Extinction Rebellion, XR.

XR är en internationell klimatrörelse som använder fredlig civil olydnad för att uppmärksamma och kräva omställning och systemförändring. De skriver på sin sajt att de bland annat kräver att regeringen talar klarspråk, utlöser klimatnödläge och fattar rättsligt bindande beslut för att minska koldioxidutsläppen till nettonoll till år 2025. Rörelsen har exempelvis blockerat trafiken på Kungsgatan i Stockholm och oljehamnen i Göteborg.

Tjänsten som gassamordnare är säkerhetsklassad av Säpo och gassamordnaren har genom sin roll omfattande kunskaper och inblick i Sveriges gasberoende verksamheter. Vilka de är, var de ligger och hur de försörjs med gas.

”Fokus har studerat tjänstemannens flöde i sociala medier och kunnat notera hur vederbörande har deltagit i aktioner, samt varit mycket politiskt konfrontativ i miljöfrågor i sina inlägg”, skriver tidningen.

Sedan anställningen påbörjades för några månader sedan upphörde uppdateringarna, men deltagande i Extinction Rebellions aktioner har enligt tidningen fortsatt i en undergrupp, bland annat i en aktion så sent som förra månaden.

Fossilgasen mycket viktig

När det gäller fossilgasen så är den mycket viktig för Sverige och Tidningen Näringslivet har tidigare berättat om ett antal exempel. Många känsliga saker har utelämnats.

– Gasen är helt avgörande och det beror på att många av dem (företagen) inte använder gasen som energibärare utan det är själva molekylen man använder. Dessutom handlar det också om många företag som är väldigt viktiga för ekonomin i stort. Våra företag ligger ofta längst nere i värdekedjan så om inte de kan producera så är det också väldigt många andra som inte kan producera, sa Malin Johansson, ansvarig för energi- och klimatfrågor hos innovations- och kemiindustrierna till Tidningen Näringslivet nyligen.

Om det skulle hända något med ledningen har de gas i ungefär ett dygn och för att lösa upp knutarna kring landets gasförsörjning behöver enligt företagen ett antal saker göras.

Bland annat behöver en hamn som kan ta emot flytande fossilgas, så kallad LNG, komma upp och ett lager där fossilgasen kan lagras behöver också finnas. Om man vill kan man sedan blanda in de mindre mängder biobränsle som i dagsläget är realistiska och kalla det förnybart om det är mer politiskt gångbart men infrastrukturen för fossilgasen måste upp för att diversifiera landets försörjning, menar Gustav Boëthius.

Klimatargumentet kan enligt honom inte få trumfa landets gasförsörjning.

– Gassamordnaren måste i nuläget jobba för att diversifiera landets gasförsörjning och om man pratar om utbudssidan så är det i stora drag fossilt det handlar om i det kortare perspektivet. Då är det olämpligt om man på fritiden är aktiv i en rörelse som demonstrerar mot den sortens infrastruktur, säger Gustav Boëthius.

Men det går ju också att separera privatliv och arbetsliv. Vi har ju åsiktsfrihet i Sverige?

– Absolut, och det ska man respektera men det här en säkerhetsklassad tjänst.

Behöver stabil elförsörjning

En annan viktig sak som många av de gasberoende företagen i Sverige vill ha är stabil elförsörjning, så att det finns möjlighet att diversifiera sina processer och komma bort från fossilgasen. Långsiktig planerbar elförsörjning kan i allra högsta grad vara fossilfri men kortsiktigt handlar det ofta om förbränning av olika slag, och där kommer redan fossila bränslen in emellanåt i dag. Och många gasberoende företag efterfrågar mer av det.

– Vi har inte lyxen att välja bland kraftslag utan behöver allt. Långsiktigt handlar det om kärnkraft och även havsvind. Kortsiktigt handlar det om alla lösningar som finns, sa Per Tryding, vice vd för Sydsvenska handelskammaren till TN i januari.

Energimyndigheten vill inte kommentera händelsen i någon vidare utsträckning eftersom det hela rör sig om ett personalärende men de menar att ”saken är hanterad” och att de nu utreder den.

– Den här informationen borde ha kommit fram under säkerhetsprövningen, och det är olyckligt att det inte fångades upp då. Vi utreder nu vad som kan ha skett säger presschef Ola Westberg.

”Mycket uppseendeväckande”

Uppgifterna från Fokus granskning kallas av regeringens minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, för ”allvarligt” och ”mycket uppseendeväckande” och han uppger på sociala plattformen X att han sent i går kväll haft kontakt med Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

”Under samtalet med GD framkom att myndigheten har hanterat situationen i sak och kommer gå till botten med hur denna situation över huvud taget kunde uppstå samt säkerställa att så inte kan ske igen. Allt detta är bra, men att situationen ens har kunnat uppstå väcker många frågetecken och illustrerar behovet av det uppföljningsarbete som nu tar vid och att inga frågetecken lämnas obesvarade. Sånt här ska helt enkelt inte få hända. Klimat- och näringslivsdepartementet, där myndigheten har sin hemvist kommer följa frågan nära den kommande tiden”, skriver han på X.