KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Transportföretagen: Vi kan nå klimatmålen med en balanserad politik

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen Bild: Pressbild

Det finns goda möjligheter för transportsektorn att nå klimatmålen, konstaterar Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Enligt en rapport från klimatpolitiska rådet så leder regeringens klimatpolitik till ökade utsläpp av växthusgaser. Dessutom tappade den svenska klimatpolitiken tempo under hela 2022. Nu menar man att det behövs en handlingsplan för att nå både klimatmålen 2030 och nollutsläpp 2045.

Transportsektorn tar ett stort ansvar för den gröna omställningen, menar Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

– Debatten kring transporter och klimat är vilsen och saknar långsiktighet. Transportsektorn är motorn för att klara omställningen och vi kan nå våra klimatmål med en balanserad politik som inte slår undan benen för välfärd och tillväxt, säger han i ett pressmeddelande.

Transportföretagen: Transportföretagen kommenterar Klimatpolitiska rådets rapport