ELKRISEN

Elprischocken väntas sprida sig

Förändring 1 juli 2021–30 juni 2022 per län i procent. Bild: Johan Hallnäs/TT

Ekonomi (TT)

Elprisgapet mellan norr och söder vidgas – allra största prisökningen har drabbat Blekinge, tätt följt av Halland och Kronobergs län. Snart kommer de stigande elpriserna också att slå igenom med högre taxa på vatten, fjärrvärme och sophämtning, varnar Nils Holgerssongruppen.

– Där är prissättningsmodellerna långsammare och det gör att vi ännu inte ser effekten fullt ut, konstaterar gruppens ordförande, Mari-Louise Persson, miljö- och energichef på Riksbyggen.

Hon tror att det finns risk för stora höjningar av VA-taxan, något som vissa företag redan har aviserat.

– Det kostar ju el att rena vattnet och ta hand om avloppet, så därför kommer det att påverka de priserna också. Hur mycket det kommer att öka beror på hur bolagen har effektiviserat i sina anläggningar, så det kommer säkerligen att påverka lite olika, säger Mari-Louise Persson.

Fjärrvärmen påverkas

Även fjärrvärmepriset kommer att påverkas, både av höjda elpriser och bränslekostnader. Men många taxor kommer att förändras först vid årsskiftet.

– En del fjärrvärmeverk producerar el och de kan också ha en fördel av att elpriserna har gått upp. Därför blir det svårt att sia och det kommer säkert att se olika ut.

Sedan 27 år tillbaka undersöker Nils Holgerssongruppen varje år hur kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning slår mot en typbostad i var och en av Sveriges 290 kommuner.

Nytt för i år är att utgifterna för el nu nästan är i paritet med uppvärmningskostnaden för hushåll med fjärrvärme i ett antal kommuner.

Växande prisgap

Det växande prisgapet mellan olika elprisområden får allt större genomslag i den totala elkostnaden för hushållen. Tidigare var det många små Norrlandskommuner som låg i topp när det gäller total elkostnad, på grund av höga elnätkostnader.

Men på grund av de kraftigt höjda elhandelspriserna och de stora prisskillnaderna mellan elprisområden så har nu sydsvenska kommuner seglat upp i tio-i-topplistan. Under perioden juli 2021–juni 2022 har medelpriset skiljt nästan 110 procent mellan det dyraste elprisområdet längst i söder och det billigaste längst i norr.

Tittar man på höjningen av den totala elkostnaden län för län ligger Blekinge i topp med 68 procents höjning 2021–2022. Lägst ökning har Jämtland med 14 procent.

Cecilia Klintö/TT

Fakta

Kostnadsökning i procent för elnätsavgift plus elhandelspris 2021–2022 i länen:

1. Blekinge: 68 procent

2. Halland och Kronoberg: 64 procent

3. Skåne: 62 procent

4. Kalmar: 60 procent

5. Jönköping, Gotland, Dalarna, Västmanland: 53 procent

6. Stockholm och Västra Götaland: 51 procent

7. Södermanland: 50 procent

8. Uppsala, Värmland, Östergötland: 48 procent

9. Örebro: 47 procent

10. Gävleborg: 27 procent

11. Västernorrland: 16 procent

12. Norrbotten och Västerbotten: 15 procent

13. Jämtland: 14 procent

Källa: nilsholgersson.nu

Fakta

Kommunerna med högst elkostnad (i priset som anges i öre per kWh inkluderas elnät, elhandelspris, elskatt och moms):

1. Östra Göinge 367

2. Lund 343

3. Eslöv 343

4. Lomma 343

5. Klippan 343

6. Höör 343

7. Åstorp 343

8. Hörby 343

9. Torsås 343

10. Karlskrona 339

Kommunerna med lägst elkostnad (i priset som anges i öre per kWh inkluderas elnät, elhandelspris, elskatt och moms):

1. Umeå 178

2. Luleå 181

3. Örnsköldsvik 189

4. Piteå 194

5. Ljusdal 200

6. Söderhamn 202

7. Härnösand 207

8. Boden 207

9. Östersund 211

10. Krokom 211

Fotnot: Elpriset är sammansatt av elnätsavgift (den 1 januari 2022) och elhandelspris (SCB:s statistik för rörligt elavtal rullande medelvärde tolv månader juli–juni och medel för elprisområde 1–4) samt gällande elskatt för aktuellt år och kommun.

Källa: nilsholgersson.nu