DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Engelska skolan överklagar nej till nya skolor

Internationella Engelska skolan i Gubbängen. Arkivbild. Bild: Marko Säävälä/TT

Utbildning (TT)

Skolinspektionen har tidigare avslagit Internationella Engelska skolans (IES) ansökan om att starta fyra nya skolor i Göteborg, Norrtälje, Huddinge och Upplands Bro.

Orsaken var att friskolekedjan inte lämnat tillräckliga uppgifter om hur stort intresse det finns för de tilltänkta skolorna.

Nu överklagar IES Skolinspektionens beslut till förvaltningsrätten, skriver Dagens Nyheter. I sin överklagan presenterar Engelska skolan intresseundersökningar för de planerade skolorna.

Efter Skolinspektionens avslag uppmanade IES föräldrar som ställt sina barn i köer till befintliga skolor i koncernen att anmäla sitt intresse för de planerade skolorna.