DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Vd: Vår skola använder inget kryphål i lagen

Anna Sörelius Nordenborg, vd Internationella engelska skolan.

Vårt koncept är att rekrytera lärare med engelska som modersmål och det handlar inte om något ”kryphål”, skriver Anna Sörelius Nordenborg, vd Internationella engelska skolan, på Aftonbladet Debatt.

Detta är möjligt tack vara ett undantag i skollagen, som antogs av en enig riksdag 2010 och vars syfte var att tvåspråkiga skolor som Internationella engelska skolan skulle kunna fortsätta med sin verksamhet, genom att också lärare med utländsk lärarexamen räknas som behöriga i sina ämnen när de undervisar på engelska.

”Detta undantag är inget ’kryphål’, som lärarfacken plötsligt påstår, utan själva grunden för vår och andra tvåspråkiga skolors verksamhet”, skriver Anna Sörelius Nordenborg i en replik på Aftonbladet Debatt.

Vår skola använder inte något ”kryphål” i lagen

Friskolans trixande med lagen slår mot eleverna