REGERINGSKRISEN

Löfven får nästa chans att bilda regering

Stefan Löfven (S) får undersöka möjligheterna att bilda regering. Bild: Claudio Bresciani/TT

Politik (TT)

Moderatledaren Ulf Kristersson ger upp försöken att bilda en ny regering. Nu går talmannen vidare och ger uppdraget till socialdemokraten Stefan Löfven. Han har till måndag på sig.

För två dagar sedan fick Ulf Kristersson i uppdrag av riksdagens talman Andreas Norlén att sondera förutsättningarna för att bilda en ny regering.

Trots att han hade tid kvar valde M-ledaren att ge upp försöken.

– De parlamentariska förutsättningarna för att bilda en borgerlig regering finns helt enkelt inte, säger Ulf Kristersson.

175 röster

I en statsministeromröstning kan en kandidat inte ha 175 eller fler röster emot sig, och Kristersson drar slutsatsen att han inte har mandaten på sin sida. Därför går processen med att hitta en statsminister som kan tolereras av riksdagen vidare.

– Jag har därför under förmiddagen talat i telefon med statsminister Stefan Löfven och gett honom uppdraget att sondera för en ny regering, säger talman Andreas Norlén och fortsätter:

– Han har fått en sonderingstid som löper till på måndag, med möjlighet till en förlängning, precis som Ulf Kristersson.

Stefan Löfven har accepterat uppdraget. Andreas Norlén säger att han vill gå fort fram och hoppas på en omröstning på onsdag nästa vecka.

– Just nu ligger bollen hos Stefan Löfven.

Tidigare oklarheter

Statsministeromröstningen kommer att bli mycket jämn. Allt kan avgöras med ett mandats marginal.

Fram till på onsdagen fanns oklarheter kring de 175 mandaten. Det var också skälet till att Ulf Kristersson accepterade sonderingsuppdraget, berättar han.

Men sedan landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) lämnat in sin avskedsansökan för att kunna rösta i statsministeromröstningen, och även enskilda riksdagsledamöter sagt att de kommer att följa partilinjen, så drar Moderatledaren slutsatsen att en borgerlig regering kommer att röstas ned.

Andreas Norlén konstaterar att statsministern är fri att entlediga statsråd, att det gjorts enligt konstens alla regler, och överlåter åt andra att recensera agerandet.

Norlén säger också att han förde ett resonemang med Ulf Kristersson om han ändå skulle läggas fram för omröstning i kammaren, men det önskade inte M-ledaren.

– Han föredrog att inte bli prövad, säger Norlén.

Beslutet att direkt ge sonderingsuppdraget till Löfven var för att inte tappa några dagar i processen. Norlén vill behandla kandidaterna på ett likartat sätt.

– Kan vi klara oss med en omröstning så tycker jag att det är att föredra av flera olika skäl, säger talmannen.

Sakpolitiska samtal

Moderatledaren säger sig vara övertygad om att det finns goda sakpolitiska skäl att bilda en M-KD-regering med stöd av L och SD. Under två dagar har partierna diskuterat kriminalpolitik, skatter, migration och klimat- och energipolitik.

– Under de här två dagarna, det känns som en längre tid, har Ebba Busch och jag fört bra samtal med Liberalerna och Sverigedemokraterna.

Om det har skett gemensamt med alla partier, eller en och en, vill han inte säga.

– Vi har hållit oss till sakpolitiken, vad en regering ska åstadkomma. Vi har inte kommit in på exakta diskussioner om själva regeringsbildningen.

Kristersson uppger också att han har haft kontakt med Centerledaren Annie Lööf, utan att gå in närmare på i vilken form.

Men Annie Lööf ger en annan bild på Twitter.

"Centerpartiet ser gärna samarbeten i mitten med de andra allianspartierna och nuvarande regeringspartier. Jag är förvånad över att Ulf Kristersson inte ens tagit kontakt med mig under sitt sonderingsuppdrag för att hitta möjliga vägar framåt. Så mycket för 'samtala med alla'", skriver hon.

Maria Davidsson/TT

Niklas Svahn/TT

Peter Wallberg/TT