M, KD, L och SD i gemensamt migrationsförslag

Ebba Busch (KD), Nyamko Sabuni (L), Jimmie Åkesson (SD) och Ulf Kristersson (M) är överens om migrationen. Bild: TT

Politik (TT)

M, KD, L och SD har kommit överens om att gå ihop om ett gemensamt utskottsinitiativ om migrationspolitiken. Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson kallar samarbetet historiskt.

– Det är första gången som den här konstellationen av partier inte bara är överens om att vi vill byta ut Stefan Löfvens regering utan också kommer med ett gemensamt förslag, säger Åkesson till TT.

De förslag de fyra partierna nu lägger handlar om en åtstramning av den proposition som regeringen nyligen lade fram. Bland förslagen nämns att undantagsmöjligheterna vad gäller kraven för permanent uppehållstillstånd ska begränsas och att även den nya grunden om uppehållstillstånd av humanitära skäl ska begränsas.

Jimmie Åkesson hade velat se en betydligt mer restriktiv migrationspolitik.

– Jag har väldigt svårt att se att vi kommer gå med på det här långsiktigt. Det förslag som regeringen har lagt är väldigt dåligt. Det här förslaget liknar det vi kom fram till i migrationskommittén.

Åkesson säger att han skulle vilja riva upp utlänningslagen i sin helhet, om SD skulle få mandat för det i nästa val.

– Det tveksamt om till exempel Liberalerna är beredda att gå tillräckligt långt. Jag tänkte att jag skulle fråga Nyamko om det ikväll, vi ska duellera invandringspolitiken. Jag tänkte fråga henne om hennes maxgräns, säger Åkesson.

Löfven: Åkessons taktpinne

Bland förslagen nämns att undantagsmöjligheterna vad gäller kraven för permanent uppehållstillstånd ska begränsas och att den nya grunden om uppehållstillstånd av humanitära skäl ska begränsas.

"Det är tydligt att Jimmie Åkesson håller i taktpinnen i det nya högerkonservativa blocket", säger statsminister Stefan Löfven (S) i en skriftlig kommentar till TT.

Moderaternas ledare Ulf Kristersson vill inte kalla det för en handutsträckning till SD.

– Nej, det är inget spel. Det ligger en proposition på bordet och beslut ska fattas i juni. Så det är den fråga som nu kommer upp. Hade kärnkraftsfrågan eller kriminalitetsfrågan kommit före hade vi garanterat gjort samma sak i den. Det finns ett antal frågor där vi pekar på en gemensam färdriktning och vi är beredda att sitta ner och diskutera konkreta alternativa förslag, säger han till TT.

Ulf Kristersson säger att man fler gemensamma förslag är att vänta.

Sabuni: Liberalerna styr

Att det är Jimmie Åkesson och SD som sätter agendan i samarbetet håller Liberalernas ledare Nyamko Sabuni inte med om.

– Det är bakvänt. Det är Liberalerna som styr agendan. Det är Liberalerna som har lagt en motion till riksdagen och som har gått ut och krävt att partierna ska sluta upp bakom en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Nu visar M, SD och KD sitt ansvar och ansluter till vår politik,. Jag hoppas att fler ska göra det, inte minst Centerpartiet och Socialdemokraterna, säger hon.

TT: Är det ett konservativt block som nu lanseras?

– Nej, vi har lagt fram en motion som vi menar borde locka fler partier till att vilja ansluta sig.

Busch: Räcker inte

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch säger att hon gläds över att de fyra partierna nu visar att de kan enas. Men även om de skulle få sin migrationspolitiska vilja igenom nu kan ytterligare förslag på restriktioner komma från KD:s håll.

– - Vi tror inte att det här kommer att räcka, säger hon till TT.

Fler överenskommelser mellan KD, M, SD och L skulle vara önskvärt säger Ebba Busch och nämner arbetet mot kriminalitet, arbetslöshet samt problem med vård och omsorg som områden där partierna möjligtvis kan samarbeta ytterligare.

– - Jag tror att väljarna, när valdagen kommer, kommer att kunna se att det finns flera gemensamma beröringspunkter mellan våra partier trots att vi i andra delar är olika, säger Ebba Busch.

Lööf kritisk

Centerns partiledare Annie Lööf skriver i en kommentar att "det första samarbetet mellan L och SD blev alltså om migration där de har enats om en linje som handlar om hur det ska bli svårare för utsatta människor att få skydd i Sverige genom att begränsa humanitära skäl och familjeåterförening."

Lööf är framförallt kritisk till att partierna vill "begränsa den humanitära grunden som gör det lättare för barn, för fler personer som räknas in i ömmande fall och för personer med stark förankring att få uppehållstillstånd. Dels vill de kraftigt begränsa familjeåterförening, inte minst för HBTQ-personer."

Dock, ska sägas, har inte M, KD, L och SD tillsammans någon majoritet i riksdagen med sina 173 mandat. För majoritet behöver de 175 mandat. För att regeringssidans alternativ ska gå igenom krävs det att samtliga deras ledamöter (S och MP) samt V:s röstar för regeringens förslag.

TT har sökt Vänsterpartiet som avböjer att kommentera.

Fakta

Här är M, KD, L och SD:s gemensamma kompletteringar och ändringar i förhållande till regeringens proposition:

Den nya grunden om uppehållstillstånd av humanitära skäl ska begränsas.

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd bör införas direkt i lagstiftningen.

Undantagsmöjligheterna vad gäller kraven för permanent uppehållstillstånd ska begränsas.

Skärpt krav på försörjning vid anhöriginvandring vad gäller alternativt skyddsbehövande.

Undantagsmöjligheterna vad gäller försörjningskravet för anhöriginvandring ska begränsas.

Andra kriterier för anhöriginvandring ska begränsas.

Tidsfristen för kvotflyktingars anhöriginvandring ska begränsas.

Källa: Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna

Fakta

Migrationskommitténs förslag i urval från förra året:

De som beviljas skydd ska få tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel.

Bara kvotflyktingar ska beviljas permanenta uppehållstillstånd (PUT) vid första beslutet.

De som får skydd som flykting ska få uppehållstillstånd för tre år.

Det kan förlängas med två år.

Om vissa krav uppfylls kan PUT beviljas efter tidigast tre år.

Alternativt skyddsbehövande ska få uppehållstillstånd för 13 månader.

Det kan förlängas med två år.

Om vissa krav uppfylls kan PUT beviljas efter tidigast tre år och en månad.

Vandels-, försörjnings, språk- och samhällskunskapskrav ska ställas för PUT.

Möjlighet att göra undantag från kraven ska finnas.

Flyktingar och alternativt skyddsbehövande ska ha rätt till familjeåterförening.

Undantag från försörjningskrav görs om ansökan lämnas in inom tre månader efter att skydd beviljats.

Möjlighet finns att få uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Regeringen har i efterhand gjort kompletteringar och vill att det ska räcka med särskilda skäl, vilket innebär lägre ställda krav.

Källa: Migrationskommittén