KLIMATOMSTÄLLNINGEN

John Kerry: Svenska företag bidrar till att lösa klimatkrisen

Bild: Francois Mori

När världen ska tackla klimatkrisen borde andra länder lära av det svenska exemplet, menar John Kerry, USA:s klimatsändebud och tidigare utrikesminister. ”Svenska företag ligger långt fram”, säger han under Svenskt Näringslivs framtidsmöte.

– Sverige har varit i frontlinjen länge i klimatfrågan och är en av de stora ledarna i världen när det gäller att visa att man inte måste välja mellan miljö och ekonomiska framgångar, säger han.

När världen tillsammans ska tackla klimatkrisen, så hoppas John Kerry att andra länder ska lära av Sveriges exempel.

– Vi hoppas därför att Sverige och svenska företag tar ett ännu större ledarskap i klimatfrågan, säger han.

”Möjligt att klara klimatutmaningen”

Klimatkrisen är en rejäl utmaning, ett riktigt hot, betonar han. Han trycker på att forskare och experter är tydliga med att den globala uppvärmningen inte får överstiga 1,5 grader för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna. Även om alla når sina nuvarande klimatmål kommer det ändå inte att vara tillräckligt för att uppnå 1,5-graders målet, konstaterar John Kerry.

– Det är dock möjligt att klara klimatutmaningen, det är viktigt att alla förstår. Men det innebär att alla av oss, regeringar, institutioner, privata företag måste göra mer. Vi måste sätta ambitiösa mål, och vi måste göra det omgående. Vi behöver agera nu, han.

Perioden från nu till 2030 kommer att vara avgörande.

– Det är det sista och bästa hoppet vi har för att tillsammans komma på banan, och klara målet om klimatneutralitet till 2050, säger han.

President Bidens klimatmöte handlade om detta förra månaden. 1,5 gradersmålet är nu ett tydligt mål för USA och ambitionen är att minska utsläppen med 50 till 52 procent brett i ekonomin under den kommande tioårsperioden, berättar Kerry.

USA:s president Joe Biden och landets klimatsändebud John Kerry. Bild: Evan Vucci

Ledare i världens ekonomier måste samarbeta för att klara klimatkrisen, menar John Kerry.

– Insatserna har aldrig varit högre. Vad som händer det här decenniet är absolut avgörande. Kommer vi inte samman blir det omöjligt att nå klimatmålen. Det skulle vara om någon mirakulös teknologisk upptäckt som inte finns på kartan i dag dyker upp, säger han.

”Här kommer Sverige och svenska företag att spela en viktig roll”

Vid Bidens toppmöte var det 55 procent av länderna som ställde upp på nya ambitiösare mål för att uppvärmningen ska hållas i schack, enligt John Kerry. Men fortfarande återstår 45 procent.

– Det är uppenbart att vi behöver få med dem på tåget, framför allt de stora nationerna i Asien, säger han.

Klimatutmaningen kommer att kräva enorma mängder kapital, inget land har tillräckliga medel för en sådan utmaning. Frågan adresserades under förra månadens toppmöte.

– Här kommer Sverige och svenska företag att spela en viktig roll, framför allt när det gäller att föra in nyckelexpertis till bordet, säger han.

John Kerry upprepar att det handlar om en klimatkris, men är inte pessimistisk. Han använder ordet för att understryka allvaret.

– Omställningen är görbar, och inte bara det, den är en enorm ekonomisk möjlighet för länder och företag, säger han.

”Vi kommer att behöva era innovationer”

De kommande decennierna kommer bokstavligen att vara den största omställningen sedan den industriella revolutionen, menar han. Det kommer att krävas ett investeringsklimat som gör detta möjligt.

– Risken behöver minska för investeringar, inte minst för privata investeringar, även om det inte räcker. De kommande 30 åren kommer att kräva enorma investeringar, säger han.

Vi måste ha laserfokus på den nya ekonomin som växer fram, menar han. Ny teknologi och nya lösningar är en förutsättning för att lyckas med omställningen.

– Mängder med möjligheter kommer att uppstå och vi vet att de som agerar först får konkurrensfördelar. Här ligger svenska företag långt fram.

– Vi kommer att behöva era innovationer, ert ledarskap och partnerskap för att lyckas, avslutar han.

”Uppfinningsrikedomen är imponerande”

Under Framtidsmötet berömde Fredrik Persson, ordförande Svenskt Näringsliv, de svenska företagens uppfinningsrikedom under coronakrisen.

– Jag imponeras över hur företagen har ställt om, kraften i uppfinningsrikedomen är imponerande. Jämfört med många andra länder har Sverige tappat mindre, säger han, men oroas samtidigt över den stigande arbetslösheten.

Politiken kan göra mer för hjälpa företagens omställning till fossilfritt, menar moderatledaren Ulf Kristersson.

– Innovationer, kunder och teknologi ska vi vara glada att politiken håller sig borta ifrån. Men ett stabilt och pålitligt elsystem som också är klimatsmart kan bara politiken garantera. Samma sak med EU-frågor. Allra viktigaste området för samverkan mellan politik och näringsliv är att garantera att den fossilfria elen överlever och kan utvecklas, säger han.

”Kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar”

Att hitta rätt kompetens är ett av de största hindren för svenska företag och coronakrisen riskerar att gå över till en kompetenskris.

– Kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar. Vi kan inte växa på det sätt vi önskar. Vi saknar hantverkare, produktionsledare och andra roller. I praktiken måste vi leta internt, att lära hela livet är något vi lyfter vi upp och att vidareutveckla internt. Men också att titta externt, om vi kan hitta pers från andra branscher. Vi Jobbar mycket med vuxenlärlingar och via yrkeshögskolorna, säger Carin Stoeckmann, Vd på Byggmästar´n.

Carin Stoeckmann, VD Byggmästar`n i Skåne. Bild: JONAS EKSTRÖMER / TT

En annan utmaning är handeln. Vissa företag är tillbaka på samma nivå som innan pandemin, andra är inte ute ur krisen. Samtidigt går diskussionerna om frihandel och protektionism heta inom EU.

– Det finns grund för oro. Förenklat kan man säga att EU står vid ett vägskäl. Ena sidan, som Sverige tillhör, vill att vi går tillbaka till det som har gjort oss starka, som frihandel och öppenhet. Andra röster förespråkar ett mer slutet Europa, med europeiska värdekedjor istället för globala. Ur ett handelspolitiskt perspektiv vore det olyckligt om den sista linjen tog över, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

”Export är en grundsten i svensk ekonomi”

Hon får medhåll av Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S).

– Export är en grundsten i svensk ekonomi. Jag ser stora möjligheter när vi nu gemensamt ska ta oss ur pandemin att bygga en ny grön ekonomi som tar hänsyn till klimatomställningen och som är en jämställd grön ekonomi. Kan vi då ha starka handelsavtal utan handelshinder har vi utmärkta förutsättningar att stärka både företag och människors livsmöjligheter, säger hon.

Avslutningsvis delades priset till Curt Nicolins minne ut. Sedan 2006 prisar Svenskt Näringsliv en eller flera personer som i samhällsdebatten gjort framstående insatser i Curt Nicolins anda. I år tilldelas Jacob Wallenberg, ordförande Investor, priset.

– Det är med en enorm ära jag tar emot det här priset. Curt var en av mina mentorer så jag är stolt som en tupp, säger han.