FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Så förbereder du ditt företag för lönetransparensdirektivet

Genrebild. Bild: JESSICA GOW

Det går att förbereda sig redan nu för det hårt kritiserade lönetransparensdirektivet, säger Teknikföretagens arbetsrättsjurist, Anton Wemander Grahm, till Magasin T:

Anton Wemander Grahms tips är att hålla sig uppdaterade kring det kommande regelverket.

– Man ska identifiera löneskillnaderna mellan män och kvinnor redan i dag. Om man upptäcker osakliga löneskillnader ska man vidta åtgärder för att minska dem. Det är det bästa man kan göra – att fortsätta det jämställdhetsarbete som redan finns.

Men det finns många delar av direktivet som är märkligt i en svensk kontext. Till exempel kan arbetssökande redan under rekryteringsfasen få reda på lönen eller lönespannet för en viss tjänst.

– Det kommer också att inte vara tillåtet för arbetsgivaren att fråga de arbetssökande vad de tjänar i dag eller vad de har tjänat tidigare, vilket är ganska främmande för svensk del. Hur det kommer att fungera i praktiken, till exempel vad som händer om en arbetsgivare inte följer reglerna, är ännu oklart, säger Anton Wemander Grahm till Magasin T:.

Magasin T: Detta innebär EU:s lönetransparensdirektiv