DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Larmet: Sverige sämst i EU på kvinnors företagande

"Om man öppnar upp för mer privat omsorg så skulle det innebära en enorm boom för kvinnors företagande”, säger företagaren Elisabet Keussen. Bild: Mostphotos, Privat

Bara ett av fem svenska företag med anställda drivs av kvinnor, enligt en ny undersökning. Det är sämst bland samtliga EU-länder. ”Det är sorgligt att vi inte kommit längre”, säger företagaren Elisabet Keussen till TN.

En ny studie gjord av Småföretagarnas Riksförbund visar att endast 20 procent av företagen med anställda i Sverige drivs av kvinnor.

– Det är en väldigt låg siffra. Den är dessutom den absolut lägsta bland samtliga EU-länder, säger Mattias Andersson, näringspolitisk talesperson på Småföretagarnas Riksförbund.

– Det är sorgligt att vi inte kommit längre, jag är uppriktigt förvånad, säger Elisabet Keussen, vd för Kavat Vård.

För att få fler kvinnor att våga driva företag behöver dagens chefer se potentiella nya ledare och uppmuntra medarbetare att ta ansvar och även våga ge ansvar, menar hon.

– Även mentorskap tror jag är otroligt betydelsefullt. Och det måste till fler satsningar för att få fler att våga ta steget och starta företag.

Sämre än EU-snittet

Studien visar även att 31 procent av samtliga företagare, vilket även innefattar de utan anställda, är kvinnor. Detta är lägre än EU-genomsnittet på 35 procent.

– Jämför man mellan länen så ser vi att Södermanland ligger i botten och Stockholm ligger bäst till. Vi kan även se att de län som har en hög andel företagsamma även har en högre andel kvinnor som är företagare, säger Mattias Andersson.

Han poängterar att bara en procent av riskkapitalet i dagsläget går till kvinnors företagande.

– Det finns strukturproblem i näringslivet där det mesta av de tillväxtfrämjande åtgärderna och kapitalförsörjningen går till manligt tänkande av företagande, vilket innebär höga risker och hög tillväxttakt.

– Jämför man kvinnors och mäns företagande så skiljer det sig åt. Män har ett mer värdestyrt företagande och kvinnor har ett mer värderingsstyrt. Det visar sig bland annat i att en stor andel kvinnor driver företag inom social verksamhet som vård och omsorg.

Dessutom är det svenska socialförsäkringssystemet till stor del anpassat för anställda, snarare än för företagare.

– Det gör att färre kvinnor vågar satsa på företagande. Vi har nu sett att regeringen har tagit emot en utredning om sjukpenninggrundande inkomst vilket är välkommet. Men fler reformer behövs. Framförallt måste man minska byråkratin och sluta betrakta välfärdsföretagande som något fult.

Går emot statistiken

Trots att andelen kvinnor som driver företag överlag är väldigt låg i Sverige så finns det en bransch som går emot statistiken. Runt 63 procent av landets vård- och omsorgsföretag drivs av kvinnor.

– Det kan bero på att många har en bakgrund i verksamheter inom vård och omsorg. De ser förbättringsmöjligheter och har drivkraften för att starta eget. Att branschen är så hårt ifrågasatt är definitivt ett hot mot kvinnligt företagande, säger Elisabet Keussen.

Hon berättar att hon har haft förmånen att ha bra chefer som har visat tillit och vågat satsa på henne.

– Det har gjort det möjligt för mig att kunna växa inom flera bolag och numera är jag vd på ett relativt stort vårdföretag.

Även Mattias Andersson noterar att kvinnor i större utsträckning driver företag inom offentligt finansierade tjänster som vård, skola och omsorg.

– Trots att de offentliga monopolen har öppnats upp finns det fortfarande en princip om att det är fult att starta företag i den här branschen. Det slår väldigt hårt mot kvinnors företagande.

Krångligare att starta företag

Ann-Christine Lundqvist driver Nylands städ, med tre bolag i Västernorrland, samt ytterligare ett bolag som arbetar med sanering. Hon har ingen förklaring till varför Sverige ligger så dåligt till vad gäller kvinnors företagande.

− Men det är ju jättetråkigt, för jag vill ju verkligen värna om att vi ska vara många kvinnor som driver företag. Men det är ju mycket som är krångligare nu jämfört med när jag startade företag.

Vad är det som är krångligt?

− Framför allt är det inte lätt att få ekonomisk hjälp att starta upp någonting.

Ann-Christine Lundqvist. Bild: Pressbild

När Ann-Christine Lundqvist startade sitt företag för 26 år sedan hade hon nyligen blivit uppsagd från en statlig anställning i samband med lågkonjunkturen.

− Då hade jag det statliga bidraget som man fick när blev arbetslös. Där hade jag bra uppstartshjälp. Men på den tiden var också bankerna mycket mer givmilda.

− Jag märker idag att, trots att jag är 26 år gammal i gemet, har svårt att få hjälp av bankerna när det gäller en investering.

Tror du att det är svårare för kvinnor att starta företag än det är för män?

− Ja, det tror jag absolut. Det kanske alltid är lite svårare för oss kvinnor att hävda oss. Det är nog lätt att bli nedtryckt.

Ann-Christine Lundqvist har dock själv aldrig upplevt att hon har haft problem som kvinnlig företagare. Hon har gått sin egen väg och varit bestämd med det hon gör, säger hon. Men hon berättar om en händelse som gjorde henne väldigt irriterad.

Strax efter att hon hade blivit årets företagare i sin kommun år 2006 blev Ann-Christine Lundqvist inbjuden att vara med i ett företagarnätverk som drevs av kommunen. Hon kallar det ”mansvärlden med många stora bolag och kommunpolitiker”.

− Det var ju jättekul, för då fick jag ju sitta med de stora gubbarna. Och jag fick faktiskt göra affärer samtidigt.

Men efter ett tag slutade inbjudningarna till nätverket att komma. När Ann-Christine Lundqvist kontaktade kommunen för att få reda på varför blev svaret att hennes företag omsatte för lite för att vara med.

− Då blev jag faktiskt riktigt förbannad. Jag har ju aldrig någon möjlighet att växa om jag inte får vara med de stora grabbarna heller, säger hon.

− Men jag vill inte gärna skilja på kvinnor och män. Jag vill att vi ska få vara i samma forum, men verkligheten säger naturligtvis inte så, säger Ann-Christine Lundqvist.

”Ska vara mer duktiga”

Marie Lennell är vd på Scheele Service, som erbjuder tjänster inom städ-, senior-, trädgårds- och företagsservice i Västmanland, Närke och Södermanland. Hon menar att det är långt kvar till jämlikhet.

− Det visar sig i flera branscher och på flera nivåer. Kvinnor ska vara mer duktiga för att nå samma nivåer, säger hon.

Marie Lennell Bild: Pressbild

Hon menar att kvinnor i högre grad än män är försiktiga och samtidigt saknar de nätverk som behövs för att driva företag.

− Viljan finns nog men man behöver ha skinn på näsan och då vågar man inte. Jag är erfaren och har byggt flera bolag men det krävs tuffhet att ta sig fram, säger Marie Lennell.

Avgörande begrava debatten om vinsterna

Inom just vård och omsorg är det avgörande att man en gång för alla begraver debatten om vinster i välfärden och istället fokuserar på kvalitet, menar Elisabet Keussen.

– I vår bransch finns redan många kvinnor, men om man öppnar upp för mer privat omsorg så skulle det innebära en enorm boom för kvinnligt företagande.

Mattias Andersson lyfter fram det faktum att inför årets riksdagsval riktar många politiker sitt fokus på jobben.

– Men det man missar är att det är småföretagen som skapar jobben. Trots att 2021 blev ett rekordår för nyföretagande så minskar andelen företagare som anställer. Därför är det avgörande att man satsar på reformer, som till exempel att sänka kostnaderna för att anställa, så att de kan skapa jobb.