FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Så ska kvinnor få investerarna på kroken

Bild: Andy Wong, TT, pressbild

Det nya initiativet Time to Raise ska lyfta kvinnor i startup-världen och förbättra deras förutsättningar att kunna ta del av investeringskapital. Förhoppningen är att kunna åtgärda problemet med att en låg andel riskkapital går till kvinnor.

– Globalt sett står startups ledda av kvinnor eller mixade team tillsammans för mindre än 12 procent av det totala investeringskapitalet. I diskussioner med investerare hör jag ständigt att de har svårt att diversifiera sin portfolio. Det här initiativet ska brygga gapet mellan duktiga företagare och investerare, säger Peggy Poon, som ligger bakom initiativet i samarbete med Microsoft.

I mitten av oktober valdes 17 nordiska startup-bolag ut till initiativets pilotprojekt, ett åtta veckor långt program som ska hjälpa företagarna att nå ut till finansiärer. Under programmet erbjuds företagarna coachning av väletablerade profiler i startupvärlden som Lena Apler, ängelinvesterare tillika grundare och vd på Collector, Pär Norberg, IR-chef på Nordic Capital och Tove Larsson, partner på Norrsken VC.

– Med hjälp av våra 31 mentorer som innehåller både investerare och erfarna entreprenörer får bolagen en djupdykning inom viktiga områden som ingår i en kapitalanskaffningsresa. Vi vill på alla sätt förbereda företagarna på potentiella situationer som kan uppstå och lära dem att förhandla fram rättvisa överenskommelser med framtida investerare. Dessutom kommer de under programmets gång att bli introducerade till investerare som väntar på att få mer information om de duktiga bolagen.

Stort söktryck

Det stora söktrycket till programmet (totalt över 170 ansökningar) är ett bevis på att det finns mycket fler bra kvinnoledda bolag där ute än man trott. Bolag som man i vanliga fall kanske inte hade kommit åt som investerare, menar Peggy Poon.

Det går alltså ingen nöd på duktiga kvinnor som är startup-entreprenörer. Men varför förblir då könsgapet så stort både i Sverige och globalt? Enligt analyser från banken UBS och World Economic Forum är det inte en fråga om skillnader i exempelvis erfarenhet eller utbildning. En stor del av problemet grundar sig i en så kallad ”unconscious bias” (omedveten partiskhet reds. anm). Eftersom en majoritet av investerarna är män tenderar de att söka sig till likasinnade och investera i företag som grundats av män.

Det händer också att kvinnor får annorlunda och ibland svårare frågor. Detta, kombinerat med en rad andra strukturella fel, skapar en ond cirkel där könsgapet bibehålls, menar Peggy Poon. Ett steg att bryta det här mönstret är att öka den representationen av kvinnor på investeringssidan. Den representationen kan öka bland annat genom att fler kvinnor får investeringskapital och kan flytta fram sina positioner till att återinvestera i fler.

Fokus på finansieringen

Time to Raise sällar sig till raden av så kallade accelerationsprogram som syftar till att lyfta bra bolag i startupvärlden. Men det finns en tydlig skillnad – ett hundraprocentigt fokus på finansieringsdelen.

– Det finns många bra accelerationsprogram som arbetar med hur man kommer igång med en startup, hur man skapar en struktur och hur man får kontakt med ekosystemet. Dessa samarbetar vi gärna med och presenterar Time to Raise som ett nästa steg där fokus ligger på att vässa kunskaperna inom kapitalanskaffning och för att förstå ”biases” eller utmaningar när man som kvinna ska resa kapital, säger Peggy Poon.

Bland de 17 utvalda startup-bolagen finns verksamheter som ska digitalisera tjänster i sjukvården, främja hållbar avfallshantering och hjälpa användare att göra klimatsmarta val i vardagen. Det finns givetvis inga garantier för att företagen ska få investeringskapital. Men om entreprenörerna kan få bättre förutsättningar och bli mer förberedda i deras investerarmöten som i sin tur förenklar deras investeringsmöjligheter, är det en stor vinst i sig.

– Vi involverar oss för att vi ser en stor potential i dessa kvinnor och deras bolag. Vårt uppdrag är att vara med i deras resa och ge dem den extra knuffen att uppnå deras mål och resa kapital, säger Peggy Poon.