DEBATTEN OM BROMMA FLYGPLATS

Svar ska ges om Brommas framtid

Regeringen vill stänga Bromma flygplats och bygga bostäder. En utredning har försökt ta reda på hur det kan ske och vad som behövs på Arlanda för att ta emot trafiken där istället. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Politik (TT)

Ett nytt kapitel i följetongen om Bromma flygplats öde tillkommer i dag när regeringens utredare levererar sina slutsatser.

Går det att avveckla och klarar Arlanda att ta över trafiken?

Frågan om Brommas avveckling eller utveckling blossade upp på nytt i våras, som den gjort flera gånger tidigare genom åren. Då, i april, meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund att regeringen vill lägga ned Bromma och utreda förutsättningarna för en flytt av verksamheten till Arlanda.

Pandemin hade förändrat flygbranschens framtid och människors resmönster i grunden, hävdade de bland annat.

Riksdagen gick emot

Sedan dess har dock en majoritet i riksdagen, genom ett tillkännagivande, gjort klart för regeringen att "ett beslut om framtiden för Bromma bör tidigast tas när flyget har "återhämtat sig och tillförlitliga prognoser avseende flygets utveckling kan göras". Någon snabbavveckling vill de inte veta av.

Oppositionen har också begärt en plan och tidsplan för en utökning och utveckling av Arlanda.

Beskedet från regeringen i april väckte reaktioner i oppositionen och hos inrikespendlare runt om i landet. Kritikerna retade sig lite extra på att ledande miljöpartister firade med tårta.

De socialdemokratiska känsloyttringarna var mer dämpade och Tomas Eneroth gjorde klart att för honom var det helt avgörande att få svart på vitt på att Arlanda verkligen klarar av att ta över trafiken från Bromma, med de investeringar som kan krävas i bland annat förbindelser till och från Arlanda för människor och gods som ska upp och flyga.

Persson svarar

Trafikverkets ordförande Magnus Persson fick till i dag att ge svar på en rad, och dessutom breda, frågor. Han ska redovisa vilka beslut staten måste ta för att en avveckling ska kunna genomföras på ett "samhällsekonomiskt effektivt sätt". Det handlar om försvarets, ambulansflygets och andra samhällsviktiga transporters behov. Utredaren ska bedöma kostnaderna för att sanera marken på Bromma, för att bostäder ska kunna byggas där.

Vad gäller Arlanda ska utredaren svara på vad som behövs i form av åtgärder och investeringar för att flygplatsen ska kunna rymma trafiken från Bromma, även i ett mer normalt läge när pandemin har klingat ut.

Statliga Swedavia, som driver Bromma och Arlanda, kom i en analys förra året fram till att det inte skulle vara lönsamt att driva Bromma vidare och att en flytt till Arlanda därför vore att föredra.

Enligt uppgift till TT har inte Swedavia ändrat inställning. Bolagets tillstånd för Brommas verksamhet, med Stockholms stad, går ut 2038.

Lars Larsson/TT

Fakta

21 april, 2021: Regeringen meddelade att den vill avveckla Bromma flygplats och flytta trafiken till Arlanda.

27 april: En utredning tillsätts med Trafikverkets ordförande Magnus Persson vid spakarna. Han ska, bland många andra frågor, gå igenom hur kapaciteten på Arlanda kan säkras för att klara trafiken från Bromma.

Förutom inrikeslinjer handlar det om ambulansflyg, bland annat.

Tillgången på slottider, det vill säga avgångs- och landningstider på morgon och kväll, kan bli ett problem för inrikesflyget.

Kommunikationer till och från Arlanda behöver förstärkas.

2 juni: Riksdagen beslutar om ett tillkännagivande till regeringen att vänta med avvecklingsbeslut till efter pandemin och begär även en plan, före årsskiftet, från regeringen för hur Arlanda ska utökas och utvecklas.

31 augusti: Regeringens utredare Magnus Persson ska leverera sitt underlag för en avveckling av Bromma och flytt till Arlanda.

Hösten 2021: Regeringen tar ställning till utredningen och om det är möjligt att ta bort Bromma från basutbudet av flygplatser. Ett beslut kan dock bli fördröjt.

Efter ett avvecklingsbeslut har Swedavia 36 månaders uppsägningstid gentemot Stockholms stad för avtalet om Bromma.