FRIHANDELNS FRAMTID

Kungligt besök väcker hopp om frihandelsavtal

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel med utrikeshandelsminister Johan Forssell på flottbasen HMAS Kuttabul i Sydney. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Ekonomi (TT)

Ubåtar och frihandel var på agendan när en svensk delegation, med kronprinsessan Victoria i spetsen, besökte Australien.

– Ubåtsproduktion är något där Sverige ligger väldigt långt fram, säger utrikeshandelsminister Johan Forssell (M).

I juni hoppas Sverige, som ordförandeland i EU, att få underteckna ett frihandelsavtal mellan EU och Nya Zeeland.

Förhandlingar pågår även för ett frihandelsavtal med Australien för EU:s räkning.

– För oss är det väldigt hög prioritet att underteckna med Nya Zeeland och försöka avsluta förhandlingarna med Australien under vårt ordförandeskap, säger Johan Forssell (M), bistånds- och utrikeshandelsminister, på handelsresa i de båda länderna.

Vid sin sida har han kronprinsessan Victoria och prins Daniel. De officiella besöken sker på begäran av regeringen och delegationen har bland annat träffat Australiens handelsminister Don Farrell och Nya Zeelands handelsminister Damien O'Connor.

Den svenska delegationen sonderar läget efter förra veckans förhandlingar mellan Canberra och Bryssel för att få ett frihandelsavtal på plats.

– Vi har gått ganska långt, jag hoppas att förhandlingarna ska avslutas under våren, säger Forssell.

Möjlig ubåtsaffär

Australien är för Sverige den fjärde största exportmarknaden utanför EU. Särskilt betydande är gruvindustrin. Potentialen är också stor inom elektrifiering, grön omställning och säkerhet, framhåller Forssell.

– Många sektorer som man är måna om här är sådant som vi i Sverige kommit väldigt långt med.

Med till Australien finns även ett svenskt hopp om ubåtsaffärer.

Australien har i dag sex ubåtar av den så kallade Collinsklassen, ritade under kalla kriget av svenska Kockums som i dag är en del av Saab.

Australien ska införskaffa helt nya atomdrivna ubåtar, i samarbete med Storbritannien och USA. Men innan de är i vattnet behövs sannolikt en omfattande uppgradering för att förlänga livstiden på Collinsubåtarna.

– Det vore så klart välkommet för Sverige. Ubåtsproduktion är något där Sverige ligger väldigt långt fram. Vi är naturligtvis från regeringens sida väldigt glada om vi kan underlätta det här på något sätt.

Fler länder på tur?

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har åter satt fokus på vikten av handel med omvärlden, poängterar Forssell.

– Vi måste se till att undvika beroende av stater som vi inte vill vara beroende av.

Handel är också säkerhetspolitik, framhåller han.

– Ryssland är det uppenbara exemplet kopplat till hela energimarknaden. Det finns också andra länder som inte delar vår syn på demokrati och värderingar.

Vad gäller frihandelsavtalen hoppas Forssell att Nya Zeeland och Australien bara är början.

I närtid kan det bli aktuellt med nya avtal med Mexiko och Chile, spår han. En öppning finns också mot de fyra så kallade Mercosurländerna (Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay), sedan Jair Bolsonaro ersatts av Lula da Silva som president i Brasilien.

EU kan också komma att närma sig Indien, världens folkrikaste land. Förhandlingar har pågått i många år.

– Jag tycker mig uppfatta att det finns öppningar, säger Forssell, som träffade Indiens handels- och industriminister i december.

– Förhoppningsvis kan vi se att det svenska ordförandeskapet innebär en nystart för frihandelsarbetet för hela EU.

Jonas Grönvik/TT

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel deltog i ett bilateralt möte med den australiska ministern Pat Conroy, med ansvar för bland annat försvarsindustrin. Bild: Jonas Ekströmer/TT
Utrikeshandelsminister Johan Forssell, kronprinsessan Victoria och prins Daniel deltog i ett bilateralt möte med Australiens handelsminister Don Farrell. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Fakta

De två officiella besöken äger rum på önskemål av regeringen.

Resan för den svenska delegationen är uppdelad på tre dagar i Australien (13–15 februari) och tre i Nya Zeeland (16–18 februari).

Med kronprinsessparet reser bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M). Syftet är att bredda och utveckla Sveriges relationer med de två länderna inom handel och politik.