DEBATTEN OM BROMMA FLYGPLATS

Förslaget: Bromma ska stänga 2035

I dag presenteras utredningen om Arlandas och Bromma flygplats framtid. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Bromma flygplats ska stängas 2035 samtidigt som fler satsningar ska göras på Arlanda, föreslår regeringens utredare. Bra, men det behövs mer, anser Svenskt Näringsliv. "Vi vill se en tydligare analys om hur Arlanda kan få fler direktlinjer ut i världen”, säger experten Nils Paul.

Utredningen ska lämna förslag om hur Bromma flygplats ska kunna avvecklas och hur Arlanda ska kunna utvecklas och växa.

Utredaren Peter Norman redovisar vid en pressträff uppdraget som pågått sedan i februari. Med på pressträffen är även infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Bland förslagen i utredningen finns bland annat att en statlig Arlandaförhandlare ska utses som ska vara en sammanhållande länk för kommunerna i flygplatsens närhet och som ska driva på och samordna utvecklingen av näringsliv och bostäder.

– Vi tycker det är lämpligt att landshövdingen i Stockholm får i uppdrag att leda sådana förhandlingar, säger utredaren Peter Norman.

I utredningen föreslås också att Bromma flygplats ska vara helt fossilfri från 2030 och bara tillåta fossilfria flygfarkoster att starta och landa där.

– Det skulle kunna bli ett showroom för det fossilfria flyget, säger Norman.

Men den fossilfria flygplatsen föreslås få en kort livslängd.

– Vi föreslår att den perioden ska vara i fem år och Bromma ska stängas 2035.

Utredningen har också tittat på hur man ska få fler resenärer att åka till och från Arlanda flygplats på de mest miljövänliga sätten. Ett av förslagen på det området är att göra det billigare att åka med tåget Arlanda Express.

– Vi föreslår att man tar upp en förhandling med A-train som syftar till att sänka priserna, säger Peter Norman.

Välkommet besked – men inte toppen

På Svenskt Näringsliv välkomnar Nils Paul, expert på infrastrukturfrågor, utredningen om Arlanda, men han tycker att regeringens ambition för utveckling av flygplatsen är för låg.

– Framförallt vill vi se en tydligare analys om hur Arlanda kan få fler direktlinjer ut i världen. Här hade vi gärna sett att utredningen inspirerats av goda exempel i vårt närområde, säger han och pekar på såväl Oslo som Helsingfors och Köpenhamn.

Nils Paul Bild: Stefan Tell

Han håller med om utredningens bedömning om flygets betydelse för exportindustrin och den gröna omställningen i Sverige.

– Just därför krävs det en konkret plan för att Arlandas utveckling ska säkra omvärldens åtkomst till Sverige, säger Nils Paul.

Han menar att regeringens tidigare avisering om att lägga ner Bromma om bara några år var förhastat.

– Bromma är fortfarande ett stort och viktigt nav för inrikesflyget och möjligheten att resa till Stockholm, säger han.