DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Ny mätning: Väljarna som avgör valet vill sänka skatten

Väljare som är beredda att byta block vill se sänkta skatter, visar en ny undersökning, skriver Timbro.

Potentiella blockbytare kommer att spela en avgörande roll i höstens val. En ny undersökning visar att de väljare som är beredda att byta block prioriterar den ekonomiska politiken högre än andra väljare, men inte minst är det en väljargrupp som vill se sänkta skatter.

Det är Svenskt Näringsliv som har genomfört en omfattande undersökning bland 10 000 väljare för att kartlägga potentiella blockbytare. En av fyra väljare är en potentiell blockbytare – totalt cirka 1,5 miljoner väljare. Andelen potentiella blockbytare är ungefär lika stor i båda blocken.

Andelen väljare som tycker att skattetrycket bör minska nådde en rekordnivå i mars 2022 då nästan sex av tio svenskar ansåg att skattetrycket borde minska och endast en av fem ansåg att det inte borde det. Potentiella blockbytare tycker även i högre grad än andra väljare att det totala skattetrycket i Sverige bör minskas, skriver Timbro.

Ny mätning: Väljarna som avgör valet vill sänka skatten