KRITIKEN MOT HYRESREGLERINGEN

Wennblad gillar ägande

STOCKHOLM 20200915 Flerbostadshus i Skärholmen.Foto: Amir Nabizadeh / TT kod 12040 Bild: Amir Nabizadeh/TT

Fler borde få möjligheten att äga sin bostad, skriver Peter Wennblad i en SvD-ledare.

Trots att flera undersökningar visar att det är lönsamt att äga sin egen bostad hyllas fortfarande hyresrätten, menar Wennblad. Särskilt Socialdemokratin har svårt att se fördelarna med andra boendeformer.

”Även om staten går in med stora stöd kostar det betydligt mer att bo i ett nyproducerat hyreshus än i det redan byggda beståndet, eftersom hyrorna i äldre bostäder ligger på en konstlat låg nivå på grund av hyresregleringen”, skriver han.

Han anser att det behövs en insikt om att ”ägande har såväl ett eget som ett ekonomiskt värde”.

SvD: Att äga är bättre än att hyra