AVTALSRÖRELSE

Sveriges Hamnar tackar ja till medlarnas bud

Bild: Adam Ihse/TT

Sveriges Hamnar tackar ja till medlarbud i hamnförhandlingarna. ”Vi stänger inga dörrar för ett andrahandsavtal med Hamnarbetarförbundet”, säger förhandlingschef Johan Grauers. Men facket avvisar budet.

På torsdagen la medlarna ett bud i de förhandlingar som har pågått mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet. Budet skulle innebära att Hamnarbetarförbundet får ett så kallat andrahandsavtal – något som Sveriges Hamnar har tackat ja till.

– Förslaget är i linje med vad Sveriges Hamnar kan erbjuda, det vill säga ett avtal som är likalydande med förstahandsavtalet med Transportarbetareförbundet, säger Johan Grauers, förhandlingschef hos Sveriges Hamnar, i en kommentar.

Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet tecknade för en tid sedan avtal, det så kallade Hamn- och stuveriavtalet, som är förstahandsavtal. Det går inte att ha två oliklydande avtal på samma arbetsplatser för samma yrkesgrupper, vilket TN tidigare har skrivit om. Det innebär att om Hamnarbetarförbundet ska ha ett avtal med Sveriges Hamnar, så ska det vara likalydande med förstahandsavtalet, menar arbetsgivarorganisationen, som för någon månad sedan sa upp befintligt avtal med Hamnarbetarförbundet. ”Ett naturligt steg”, sa Johan Grauers till TN då.

Nyligen föreslog Hamnarbetarförbundet att parterna ska ingå i så kallad frivillig medling, vilket Sveriges Hamnar accepterade. Det är efter den medlingen som medlarna har lagt sitt bud.

– Vi stänger inga dörrar för ett andrahandsavtal med Hamnarbetarförbundet. Det viktiga för oss är att skapa långsiktiga och stabila villkor för våra hamnar, säger Johan Grauers.

Trots att Hamnarbetarförbundet för tillfället inte har ett eget avtal omfattas deras medlemmar i de svenska hamnarna av kollektivavtal, nämligen just Hamn- och stuveriavtalet.

– Alla villkor för alla hamnarbetare i Sverige styrs redan av Hamn- och stuveriavtalet och det är redan klart, vilket är mycket viktigt att betona, säger Johan Grauers.

Hamnarbetarförbundet skriver i en kommentar att de ska ”utlysa och genomföra medlemsomröstning avseende kvarstående handlingsalternativ innan midsommar”.

– Det är dags för medlemmarna att få ta ställning till de kvarstående alternativen, säger förbundsordförande Martin Berg.