AVTALSRÖRELSE

Sveriges Hamnar säger upp avtalet med Hamnarbetarförbundet: ”Naturligt steg”

Efter veckor av förhandlingar väljer Sveriges Hamnar att säga upp kollektivavtalet med Hamnarbetarförbundet. I hamnarna gäller redan avtalet med Transportarbetareförbundet. ”Det vi kan erbjuda är ett likalydande avtal och det blir ett så kallat andrahandsavtal”, säger förhandlingschef Johan Grauers.

– Detta är inget dramatiskt, utan ett naturligt nästa steg i förhandlingsprocessen givet det läge vi har, säger Johan Grauers, förhandlingschef på Sveriges Hamnar, i ett pressmeddelande där organisationen meddelar att avtalet med Hamnarbetarförbundet sägs upp.

Huvudorsaken är ganska enkel: Det går inte att ha två oliklydande avtal på samma arbetsplatser för samma yrkesgrupper.

– Vi har ett nytt förstahandsavtal med Transport på plats och det följer ju märket för två år framåt, säger Johan Grauers.

Hamnarbetarförbundet menar att det finns två olika möjliga lösningar. I ett pressmeddelande skriver fackförbundet att det ena är att lämna texten i det befintliga avtalet oförändrad i två år och göra en uppräkning av lönerna enligt märket. Det andra handlar om förhandla in ett slags ”organisationsvillkor”, där förbundet till exempel vill se en social fond.

Men att göra den typen av särlösningar går inte, enligt Sverige Hamnar.

– Det vi kan erbjuda är ett likalydande avtal och det blir ett så kallat andrahandsavtal, säger Johan Grauers.

”Alla villkor för alla hamnarbetare i Sverige styrs av Hamn- och stuveriavtalet och det är redan klart.”

Det var år 2019 som Hamnarbetarförbundet för första gången valde att teckna ett kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Det historiska avtalet föregicks av år av konflikter och hot om konflikter från Hamnarbetarförbundets sida och det välkomnades från många håll i Sverige, inte minst från företag som många gånger drabbats av konsekvenserna av konflikterna. Avtalet var ett så kallat andrahandsavtal till Hamn- och stuveriavtalet, som Sveriges Hamnar tecknar med Transportarbetareförbundet, och innehöll exakt samma villkor och lydelser. Under avtalsrörelsen 2020 tecknade Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet ett nytt andrahandsavtal, baserat på Hamn- och stuveriavtalet.

I årets avtalsrörelse har det dock inte varit lika lätt. Efter att Transportarbetareförbundets förstahandsavtal tecknades för ett par veckor sedan har intensiva förhandlingar pågått mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet.

Och nu sägs alltså det befintliga avtalet upp. Men trots att Hamnarbetarförbundet från och med sju dagar efter att avtalet har sagts upp inte har ett eget avtal omfattas deras medlemmar i de svenska hamnarna av kollektivavtal, nämligen Transportarbetareförbundets Hamn- och stuveriavtal.

– Alla villkor för alla hamnarbetare i Sverige styrs av Hamn- och stuveriavtalet och det är redan klart. Uppsägningen påverkar varken verksamheten eller villkoren för de anställda ute i hamnarna, säger Johan Grauers och fortsätter:

–Möjligheten finns förstås kvar för Hamnarbetarförbundet att teckna ett andrahandsavtal, i likhet med hur vi har gjort två gånger tidigare.