DET NYA ARBETSLIVET

Distansarbete – ”Chefer tycker att de förlorar kontroll”

Att jobba hemifrån är uppskattat av arbetstagarna men samtidigt börjar utmaningarna med hybridarbete bli allt mer synligt, skriver SvD.

Förändringen av arbetslivet har av den amerikanska ekonomiprofessorn Nicholas Bloom, på Stanford University, beskrivits som den största sedan andra världskriget.

Att slippa pendla, möjligheten att fokusera och att det förenklar livspusslet nämns, av arbetstagarna, som de främsta fördelarna med hemarbete. Även cheferna ser fördelar. Det är lättare att rekrytera, lägre personalomsättning, ökad produktivitet och lägre lokalkostnader. Samtidigt är cheferna mer skeptiska till hybridarbete än sina underordnade.

– Chefer tycker att de förlorar kontroll, men också att det påverkar verksamheten negativt. Vissa upplever att det händer mer när vi är på plats. Vi får fler idéer, mer input, det är lättare och smidigare att bygga affären, säger Lena Lid Falkman, forskare inom ledarskap och organisation vid Handelshögskolan i Stockholm, till SvD.

SvD: ”Chefer tycker att de förlorar kontroll”