ELKRISEN

Industrin: Vi måste ta ett större ansvar i energikrisen

ABB Västerås. Bild: Simon Paulin / SvD / TT

Industrin har en enorm potential att sänka sin elförbrukning, skriver företrädare för ABB och Alfa Laval på DN Debatt.

Det talas mycket om hur vanliga människor ska sänka sin elförbrukning. Blicken bör i stället riktas mot industrin. Här finns en enorm effektiviseringspotential.

”Bara genom att byta ut uttjänta industrimotorer skulle 3 procent av Sveriges totala energiförbrukning kunna sparas – och mer kan göras”, skriver företrädare för ABB och Alfa Laval på DN Debatt.

DN: ”Industrin måste ta ett större ansvar i energikrisen”